Podstawowe pojęcia

Bufor ciepła

Bufor ciepła – dużej pojemności zbiornik np. 1000 L służący do magazynowania ciepłej wody w instalacji grzewczej, w celu jej późniejszego wykorzystania.

Bufor ciepła może pracować z kotłami na paliwo stałe (głównie kotłami zasypowymi oraz kotłami na zgazowanie drewna), kominkami oraz kolektorami słonecznymi.
Bufory ciepła, które współpracują z więcej niż jednym źródłem ciepła i łączą w sobie dodatkowe funkcje noszą nazwę multiwalentnych lub kombinowanych. Przykładowy schemat połączenia kilku źródeł ciepła przedstawia poniższy schemat.

Schemat instalacji z kilkoma źródłami ciepła zarządzanymi za pomocą sterownika ST-407N

Bufor ciepła