Jak działa sterownik współpracujący z wentylatorem nadmuchowym do kotła zasypowego?

Sposób działania sterownika, który jest przeznaczony do obsługi kotła zasypowego najłatwiej zobrazować na przykładzie sterownika ST-28, który może występować w trzech różnych wersjach:

ST-28 – regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.) – po osiągnięciu temperatury zadanej na kotle nadmuch wyłącza się, następuje spadek temperatury poniżej ustawionej plus histereza, sterownik załącza ponownie wentylator. W regulatorze jest możliwość ustawienia siły nadmuchu. Wadą tego typu regulacji jest oscylacja temperatury wokół wartości zadanej. W praktyce ma to większe znaczenie w przypadku dużej bezwładności cieplnej obiektu (ogrzewanego budynku).

ST-28 SIGMA – regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.) plus regulacja „sigma”. Przy dochodzeniu temperatury na kotle do wartości zadanej sterownik stopniowo zmniejsza obroty wentylatora. Po osiągnięciu temperatury zadanej nadmuch się wyłącza. Spadek temperatury poniżej wartości zadanej powoduje załączenie nadmuchu początkowo na niższym biegu. Jeżeli temperatura nadal spada, regulator stopniowo zwiększa obroty wentylatora. Oscylacja wokół wartości zadanej odbywa się łagodniej, a przeregulowanie jest mniejsze. Cały proces uzależniony jest również od dynamiki cieplnej obiektu regulacji.


ST-28 zPID – takie rozwiązanie wydaje się optymalne ze względu na wykorzystanie algorytmu PID. W tego typu sterownikach moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnej edycji parametrów i oscylacji to zalety regulatora zPID*. Dla prawidłowego funkcjonowania ważne jest zamontowanie odpowiedniego wentylatora.

Wszystkie wymienione wyżej regulatory dodatkowo obsługują pompę CO oraz pompę CWU (ciepłej wody użytkowej).

*Zagadnienie zostało szerzej omówione na stronie: https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-to-jest-pidPodstawowe pojęcia