Jakie korzyści wynikają z zastosowania sterowników do urządzeń grzewczych?

Zastosowanie sterowników do zarządzania urządzeniami grzewczymi przynosi liczne korzyści, takie jak:

  • możliwość programowania parametrów pracy urządzenia w celu uzyskania maksymalnego odzysku energii cieplnej, która jest wytwarzana w procesie spalania,
  • wykorzystanie algorytmów PID w procesie programowania parametrów (co to jest PID) w celu uproszczenia obsługi kotła oraz optymalizacji procesu spalania,
  • zdalne rozpalanie/wygaszanie kotła za pomocą aplikacji internetowej*,
  • zarządzenie pracą kotła poprzez nadzór parametrów np. z wykorzystaniem aplikacji eModul,
  • programowanie harmonogramów tygodniowych, temperatury pokojowej w zależności od potrzeb, np. temperatura dzienna, temperatura nocna, tryb tydzień pracy – weekend (https://www.techsterowniki.pl/products/regulatory-pokojowe)
  • obniżenie temperatury pokojowej na czas nieobecności domowników; (zmniejszenie temperatury o 1°C pozwala na zaoszczędzenie nawet do 5% energii cieplnej);
  • ustawienie planu pracy kotła w wybranych godzinach*, np. 5:00 - 16:00.

*dotyczy kotłów wyposażonych w funkcję automatycznego rozpalania i wygaszaniaPodstawowe pojęcia