System zarządzania energią System zarządzania energią

System zarządzania energią

Zarządzanie energią w domu?

Ostatnio, rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, sprawia, że staje się niezbędne zoptymalizowanie sposobu zużycia energii w budynkach. W odpowiedzi na te wyzwania, na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania, takie jak HEMS (Home Energy Management System), czyli system zarządzania energią w domu, oraz EMS (Energy Management System), który ma na celu skuteczne zarządzanie całym zakresem energii.

Co to jest HEMS?

HEMS - Home Energy Management System (System Zarządzania Energii Domowej) to zestaw technologii i rozwiązań mających na celu optymalizację zużycia energii w gospodarstwach domowych. HEMS umożliwia monitorowanie, kontrolowanie i automatyzację różnych urządzeń i systemów w domu w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Przykłady działań HEMS to harmonizowanie pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zarządzanie oświetleniem, monitorowanie zużycia energii oraz w niektórych przypadkach integracja z systemami odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy mikroinstalacje wiatrowe.

Co to jest EMS?

EMS - Energy Management System (System Zarządzania Energii) skupia się przede wszystkim na zarządzaniu energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych oraz regulowaniu przepływów energii elektrycznej między instalacją, magazynem energii a bieżącym zapotrzebowaniem. System ten może także działać w koordynacji z siecią energetyczną, umożliwiając odprowadzanie nadmiarowej energii do sieci.

Zarządzanie energią w Sinum

System Sinum umożliwia integracje i sterowanie urządzeniami odpowiedzialnymi za pordukcje i zużycie energii elektrycznej w budynku, dzięki czemu może monitorować aktualne potrzeby jak i dobierać jak najbardziej ekonomiczne rozwiązania do jej zużycia. Dzięki systemowi możemy żyżywać energię wyprodukowaną przez systemy fotowoltaiczne, w okresie jej nadprodukcji akumulować ją w baretiach jak i w zbiornikach CWU lub poprzez urządzenie grzewcze w systemach ogrzewania lub chłodzenia.

Jakie są korzyści z systemów HEMS i EMS?

System Sinum jako system HEMS/EMS przynoszi liczne zalety, przyczyniając się do oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe staje się między innymi:

  1. Zoptymalizowanie zużycia energii poprzez ciągłe monitorowanie oraz bieżące zarządzanie jej wykorzystaniem.
  2. Skuteczne kierowanie pracą instalacji fotowoltaicznych i efektywne wykorzystywanie energii pochodzącej z źródeł odnawialnych.
  3. Podniesienie komfortu oraz wygody użytkowania budynków dzięki automatyzacji procesów takich jak regulacja temperatury czy sterowanie oświetleniem.
  4. Obniżenie kosztów energii poprzez lepszą optymalizację jej zużycia oraz wykorzystanie dostępnych źródeł odnawialnych.
  5. Redukcja emisji gazów cieplarnianych i wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez aktywne wykorzystywanie energii odnawialnej.

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę oraz wsparcie techniczne, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z wszystkich zalet wynikających ze stosowania systemów HEMS/EMS.

Masz pytania?

Dowiedz się więcej jak możesz zarządzać energią z systemem Sinum!

Nasi konsultanci pomogą Ci dobrać rozwiązanie.