Temperatura mosfet jest zbyt wysoka. Co może być przyczyną?

Jeżeli układ sterowania wentylatorem przegrzewa się to należy sprawdzić czy:

  • wentylator nie jest zbyt mocno zabrudzony;
  • wentylator nie został uszkodzony (przykładowo łożyska są zatarte);
  • kondensator wentylatora nie stracił swojej pojemności. W tym wypadku kondensator należy wymienić we własnym zakresie.

Wykluczenie wszystkich, powyższych czynników sugeruje, że przyczyną występowania problemu może być uszkodzenie elementów wewnętrznych sterownika. W takim wypadku konieczne jest zgłoszenie awarii pracownikom serwisu.Podstawowe pojęcia