Sinum Pro Sinum Pro

Sinum Pro

Czym jest Sinum Pro ?

Sinum Pro to innowacyjny ekosystem rozwiązań hybrydowych (przewodowo-bezprzewodowych), stanowiący jedną z pierwszych na świecie prób połączenia w jednym rozwiązaniu funkcji komfortu, bezpieczeństwa oraz zdalnego monitoringu i zarządzania systemem. Nasze rozwiązanie nadaje się do zastosowania nie tylko w standardowych obiektach, ale również w inteligentnych budynkach i przemyśle 4.0 (zakłady przemysłowe i magazynowe).
Dedykowana aplikacja kliencka umożliwia sprawne gromadzenie danych, ich obróbkę oraz zarządzanie całym systemem zarówno lokalnie, jak i w chmurze z poziomu urządzeń stacjonarnych i mobilnych.
Filozofia Sinum Pro opiera się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta oraz dedykowanej ofercie wartości, obejmującej koncepcję ogólną rozwiązania, dobór komponentów, ich integrację, uruchomienie oraz kompletny serwis posprzedażowy na etapie eksploatacji np. analizę danych pomiarowych, ich interpretację oraz dobór optymalnych nastaw do realizacji funkcji celu określanych przez naszych Klientów.

Dla kogo jest Sinum Pro?

Dystrybutor:
Dołącz do grona dystrybutorów systemu Sinum Pro oraz wyznaczaj z nami nowe standardy w zakresie zintegrowanego komfortu i bezpieczeństwa

Deweloper:
Podnieś wartość swojej inwestycji (dotyczy również modernizacji istniejących budynków) i zapewnij swoim klientom komfort na co dzień i bezpieczeństwo na wypadek pożaru

Zarządca:
Zyskaj nowe możliwości oceny parametrów eksploatacyjnych obsługiwanych budynków. Zarządzaj sprawnie infrastrukturą budynkową.

Projektant:
Projektuj elastyczne rozwiązania spełniające wymagania przepisów prawa i wpisujące się w nowoczesne trendy. Skróć proces projektowy dzięki współpracy z profesjonalistami

Rzeczoznawca:
Sprawnie określaj wymagania formalne i funkcjonalne w swoich projektach. Dostarczaj klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie komfortu i bezpieczeństwa

Instalator:
Zostań autoryzowanym partnerem Grupy TECH i zyskaj dostęp do najnowszych technologii oraz oferty dedykowanych szkoleń i warsztatów łączących teorię z praktyką

Możliwości Sinum Pro

Bezpieczeństwo pożarowe i komfort użytkowania
• zasilanie i sterowanie dla systemów wentylacji pożarowej i komfortu (oddymianie, różnicowanie ciśnienia, przewietrzanie)
• wykrywanie pożaru (monitorowanie pól temperatury, detekcja dymu/ciepła)
• monitoring poziomu stężeń gazów niebezpiecznych (CO, LPG, NOx)
• integracja z systemami budynkowymi SSP, BMS, SIUP

Fotowoltaika i magazyny energii
• wykrywanie łuków elektrycznych w instalacjach fotowoltaicznych
• monitorowanie temperatury paneli fotowoltaicznych
• monitorowanie parametrów funkcjonalnych magazynów energii

Elektromobilność
• monitorowanie parametrów pracy stacji i punktów ładowania pojazdów (z funkcją automatycznego rozłączania zasilania)
• wczesna i precyzyjna detekcja zagrożenia pożarowego
• tłumienie pożaru z wykorzystaniem lokalnej instalacji zraszaczowej
• integracja z systemem wentylacji pożarowej (dodatkowy scenariusz pożarowy)

Bezprzewodowy monitoring bezpieczeństwa
• wykrywanie dymu
• monitorowanie temperatury powietrza
• monitorowanie położenia drzwi i bram przeciwpożarowych
• wykrywanie zalania i monitoring ciśnienia wody w hydrantach
• wykrywanie przeciążenia konstrukcji np. dachy lub regały magazynowe
• monitoring drgań maszyn

Przykładowe zastosowania Sinum Pro

Zamówienia publiczne

administracja publiczna, urzędy, uczelnie wyższe, szkoły, jednostki OSP

• Sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem
• Optymalizacja zużycia energii
• Wentylacja pożarowa garaży, oddymianie klatek schodowych, lokalne tłumienie pożaru, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych
• Zarządzanie instalacjami alternatywnych źródeł energii (pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii)

Inwestycje komercyjne

hotele, pensjonaty, budynki mieszkalne

• Sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem
• Optymalizacja zużycia energii
• Kontrola dostępu
• Detekcja i tłumienie pożaru
• Oddymianie klatek schodowych i garaży podziemnych
• Zarządzanie instalacjami alternatywnych źródeł energii

Inwestycje przemysłowe

zakłady przemysłowe, magazynowe i centra logistyczne

• Detekcja i tłumienie pożaru (miejsca ładowania pojazdów elektrycznych np. wózki akumulatorowe)
• Kontrola dostępu
• Oddymianie i wentylacja bytowa hal przemysłowych i magazynowych
• Bezprzewodowy monitoring bezpieczeństwa np. wykrywanie dymu, wykrywanie zalania, przeciążenia konstrukcji

Rozwiązania dla systemów komfortu

W przypadku zastosowania Sinum Pro wszystkie funkcje zarządzania systemem komfortu są realizowane z poziomu centrali umożliwiającej zbieranie i obróbkę danych pomiarowych, sterowanie oraz zdalny monitoring wybranych parametrów pracy. Zmiana nastaw i zarządzanie wszystkimi komponentami systemu są możliwe zarówno lokalnie, jak również zdalnie dzięki usłudze Sinum Cloud. Komunikacja pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu jest możliwa zarówno w sposób przewodowy, bezprzewodowy, jak i hybrydowy (przwodowo-bezprzewodowy)

Funkcje:
• sterowanie ogrzewaniem
• sterowanie oświetleniem
• sterowanie roletami i bramami
• optymalizacja zużycia energii
• kontrola dostępu

Korzyści:
• Komfort i elastyczność w zasięgu ręki, zaledwie kilkoma kliknięciami będziesz w stanie zmienić nastawę temperatury w konkretnym pomieszczeniu, zaprogramować jej wartość w zależności od potrzeb, włączyć lub wyłączyć oświetlenie lub opuścić rolety
• Bezpieczeństwo. Inwestując w czujniki zalania, dymu oraz jakości powietrza, dbasz o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
• Dostęp do informacji przez całą dobę. Przez cały czas możesz uzyskiwać konkretne informacje na temat tego, co dzieje się w Twoim domu. Możesz sterować systemem w czasie rzeczywistym, a także z dowolnego miejsca na Ziemi.
• Oszczędność . Kiedy rozważnie zarządzasz urządzeniami elektronicznymi, zużywasz mniej energii.

Rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa pożarowego

Sinum Pro umożliwia zasilanie i sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w prostych i rozbudowanych systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (oddymianie, wentylacja strumieniowa, różnicowania ciśnienia) oraz gaszenia (instalacje tryskaczowe, mgłowe i zraszaczowe). Zaletą zastosowania Sinum Pro w takich aplikacjach jest ciągły monitoring parametrów pracy systemu, prosta wizualizacja oraz integracja z nadrzędnymi systemami budynkowymi np. BMS, SSP, SIUP.

Funkcje:
• zasilanie i sterowanie dla wentylatorów oddymiających, strumieniowych, bytowych, klap dymowych, klap wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych klap odcinających, kurtyn dymowych, bram przeciwpożarowych i innych urządzeń
• monitorowanie ciągłości torów zasilania (przerwa/zwarcie) dla silników wentylatorów oddymiających oraz siłowników klap
• wczesna detekcja i precyzyjne wskazanie miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego
• monitoring obecności człowieka

Korzyści:
• modułowa budowa, proste programowanie (dedykowany konfigurator graficzny z funkcją walidacji kodu)
• integracja z innymi systemami budynkowymi np. BMS, SSP, SIUP
• niezawodność i trwałość oraz wykrywanie usterki w czasie rzeczywistym z alarmowaniem.

Rozwiązania dla hybrydowych systemów monitoringu bezpieczeństwa

Sinum Pro w założeniu umożliwia rozszerzenie standardowych funkcjonalności w zakresie zasilania i sterowania o bezprzewodowy monitoring wybranych parametrów, istotnych w kontekście zapewnienia wysokiej elastyczności systemu oraz bezpieczeństwa. Cel ten jest realizowany poprzez integrację zasilanych bateryjnie czujek i czujników dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej w technilogii typu LoRa®.

Funkcje:
• zbieranie danych z odległych czujek i czujników (zasięg 2 - 7 km w zależności od topografii i zabudowy terenu)
• bezprzewodowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi systemu np. otwarcie drzwi, załączenie wentylatora, włączenie oświetlenia, wyświetlanie komunikatów itp.
• integrowanie rozległych kompleksów budynków o zróżnicowanej funkcji np. w obrębie zakładów przemysłowych

Korzyści:
• możliwość eliminacji konieczności wykonania okablowania zasilającego i sterującego
• możliwość prostej zmiany architektury systemu i przeniesienia odbiorników
• niski pobór mocy i długa żywotność baterii (pobór prądu podczas okresowej pracy odbiornika ok. 10 mA)

Rozwiązania dla elektromobilności

System Sinum Pro umożliwia obsługę infrastruktury budynkowej przeznaczonej do ładowania pojazdów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe oraz lokalnego wytwarzania i magazynowania energii. W zakresie dostępnych funkcjonalności mieści się nie tylko monitorowanie i optymalizacja zużycia energii, ale też zapewnienie wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego oraz lokalne tłumienie pożaru z wykorzystaniem uruchamianej automatycznie instalacji zraszaczowej.

Funkcje:
• zasilanie dla stacji ładowania/ładowarek z funkcją automatycznego odłączania zasilania w przypadku pożaru
• ładowanie samochodów elektrycznych i hybrydowej (ładowarki AC o mocach 11 i 22 kW)
• wczesna i precyzyjna detekcja zagrożenia pożarowego
• lokalne tłumienie pożaru (zestaw urządzeń typu i-Sprink)

Korzyści:
• komfort użytkowania i bezpieczeństwo na wypadek pożaru
• monitorowanie zużycia energii
• aplikacja kliencka umożliwiająca zdalne zarządzanie stacjami ładowania
• kontrola rozwoju mocy pożaru z wykorzystaniem lokalnej instalacji zraszaczowej – ochrona życia i mienia użytkowników
• łatwa integracja z systemem wentylacji pożarowej (osobny scenariusz pożarowy)

Sinum Pro dla Klienta

Panel zarządzania systemem

Aplikacja Sinum Pro pozwala na proste oraz intuicyjne zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami systemu zarówno lokalnie, jak i zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu aplikacji możliwy jest monitoring kluczowych parametrów pracy, jak również zmiana ich nastaw i tworzenie harmonogramów. Do dyspozycji Klienta dostępny jest przejrzysty panel, który może być dodatkowo indywidualnie konfigurowany w zależności od potrzeb i preferencji.

  • Zarządzanie ogrzewaniem
  • Dostęp Cloud
  • Podgląd alarmów
  • Automatyzacje
  • Kokpit
  • Statystyki

Zdalny monitoring

Chcesz wiedzieć więcej?

W celu zapoznania się z pełną ofertą kliknij i pobierz ulotkę SinumPro