Podstawowe pojęcia

Histereza C.W.U.

Histereza C.W.U. – maksymalna różnica między temperaturą zadaną na bojlerze (gdy pompa CWU jest włączona) a temperaturą jej powrotu do pracy (załączenia).

W przypadku ustawionej temperatury zadanej wynoszącej 55°C i histerezy wynoszącej 5°C ponowne załączenie pompy C.W.U. następuje po obniżeniu temperatury do poziomu 50°C.