Podstawowe pojęcia

Praca ręczna

Praca ręczna – podstawowa funkcja w menu każdego sterownika. Sprawdzenie działania urządzenia w trybie pracy ręcznej to podstawowa czynność, jaką należy wykonać jeśli jedno z podłączonych urządzeń nie działa w trybie pracy automatycznej. Jeśli urządzenia działają poprawnie w trybie pracy ręcznej to prawdopodobną przyczyną awarii jest nieprawidłowa konfiguracja urządzenia.
2-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng