FAQ - najczęściej zadawane pytania


Podstawowe pojęcia

Cykl podtrzymania

Cykl podtrzymania utrzymuje ogień na palenisku i jednocześnie hamuje dalszy wzrost temperatury na kotle. Kocioł przechodzi w cykl podtrzymania po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku.

Zakończenie cyklu podtrzymanie następuje po obniżeniu temperatury zadanej kotła o wartość histerezy.

Czas trwania cyklu podtrzymania w głównej mierze zależy od zapotrzebowania instalacji na ciepło (im większe zapotrzebowanie tym okres podtrzymania może być krótszy i odwrotnie, przy niskim zapotrzebowaniu instalacji np. dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody użytkowej, cykl podtrzymania może się znacznie wydłużyć).

Źle dobrane parametry podtrzymania np. zbyt częste przedmuchy, mogą skutkować przegrzewaniem się kotła. Parametry, które odpowiadają za nastawy podtrzymania są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika.