Podstawowe pojęcia

Regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.) plus regulacja „sigma”

Regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.) plus regulacja „sigma”. Przy dochodzeniu temperatury na kotle do wartości zadanej sterownik stopniowo zmniejsza obroty wentylatora, po osiągnięciu temperatury zadanej nadmuch się wyłącza. Spadek temperatury poniżej zadanej powoduje załączenie nadmuchu początkowo na niższym biegu. Jeżeli temperatura nadal spada, regulator stopniowo zwiększa obroty wentylatora. Oscylacja wokół wartości zadanej odbywa się łagodniej, a przeregulowanie jest mniejsze. Cały proces uzależniony jest również od dynamiki cieplnej obiektu regulacji.