Sposób ustawienia klapki wentylatora w kotle z podajnikiem, który jest wyposażony w sterownik z regulatorem zPID np.: TECH ST-580 zPID

Przy kotłach z podajnikiem wyposażonych w regulatory zPID kluczowym elementem pracy całego systemu jest właściwe ustawienie położenia klapki wentylatora, czyli w tzw. pozycji cały czas otwartej. Właściwy sposób ustawienia klapki przedstawiono na poniższym obrazku. Błędne ustawienie klapki może skutkować:

  • niewłaściwym spalaniem paliwa,
  • niedopalaniem paliwa lub wręcz przesypywaniem paleniska.

Sposób ustawienia klapki wentylatora w kotle z podajnikiem, który jest wyposażony w sterownik z regulatorem zPID

Jeżeli chcemy wykorzystać ruszt zastępczy do spalenia w kotle paliwa alternatywnego bez podajnika, np.: drewna, należy ustawić klapkę wentylatora wg instrukcji z pkt 6 (tak jak w kotle zasypowym).

Sposób ustawienia klapki wentylatora w kotle bez podajnikaPodstawowe pojęcia