Podstawowe pojęcia

Regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.)

Regulatory z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał. /wył.) – po osiągnięciu temperatury zadanej na kotle nadmuch wyłącza się, następuje spadek temperatury poniżej ustawionej plus histereza, sterownik załącza ponownie wentylator. W regulatorze jest możliwość ustawienia siły nadmuchu. Wadą tego typu regulacji jest oscylacja temperatury wokół wartości zadanej. W praktyce ma to większe znaczenie w przypadku dużej bezwładności cieplnej obiektu (ogrzewanego budynku).