Podstawowe pojęcia

Histereza kotła

Histereza kotła (histereza CO) to różnica, przy której kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi z cyklu podtrzymania w cykl pracy.

Przykład:
Gdy temperatura zadana kotła wynosi 60°C, a histereza jest ustawiona na 3°C, kocioł będzie pracował, aż do momentu uzyskania temperatury rzeczywistej 60°C. Po jej osiągnięciu kocioł przejdzie w cykl podtrzymania. Powrót do cyklu pracy nastąpi po spadku rzeczywistej temperatury kotła o 3°C, czyli do poziomu 57°C.