Programy UE

1. Spółka TECH STEROWNIKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2. Spółka TECH STEROWNIKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 zobacz

Zobacz nową ofertę produktową