Programy UE

1. Spółka TECH STEROWNIKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

 zobacz

Zobacz nową ofertę produktową

 


 

2. TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

strona internetowa_1 strona internetowa_2

Zobacz nowe wyroby będące przedmiotem umiędzynarodowienia