Programy UE

1. TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją w budynkach mieszkalnych”.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego