Podstawowe pojęcia

Regulator PID

Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego i oblicza różnicę między wartością zadaną sygnału a wartością sygnału wyjściowego (więcej informacji na temat algorytmu PID znajdziesz na stronie: https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-to-jest-pid). Jego głównym celem jest redukcja występującej różnicy poprzez dopasowanie sygnału podawanego na wejście regulowanego obiektu. Innymi słowy, regulator PID dąży do utrzymania wartości wyjściowej na zadanym poziomie.