Krok 1

Jakie posiadasz
ogrzewanie?

Należy wybrać jedną z opcji.