Integracje - urządzenia wirtualne

Krzywa grzewcza bufor chłodzenie - Pompa ciepła GALMET Airmax 3

Służy do ustawienia temperatury zadanej bufora chłodu, im cieplej na zewnątrz tym niższa temperatura w buforze.

W ustawieniach można ustawić temperatury w buforze dla 0oC, +10oC, +20 oC i +30 oC

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z prognozy pogody, do poprawnego działania należny włączyć prognozę w aplikacji.
Po zaimportowaniu należy w edycji ustawić ID bufora dla którego ma być wyliczana temperatura.

Pobierz integracje


Krzywa grzewcza CWU - Pompa ciepła GALMET Airmax 3

Służy do ustawienia temperatury CWU w zależności od temperatury zewnętrznej, przy niższych temperaturach grzeje do niższej temperatury CWU.
Funkcja ta pomaga osiągnąć lepszą sprawność pompy.

W ustawieniach można ustawić temperatury w buforze dla -20oC, -10oC, 0oC, +10oC

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z prognozy pogody, do poprawnego działania należny włączyć prognozę w aplikacji.
Po zaimportowaniu należy w edycji ustawić ID bufora dla którego ma być wyliczana temperatura.

Pobierz integracje


Krzywa grzewcza bufor grzanie - Pompa ciepła GALMET Airmax 3

Służy do ustawienia temperatury na buforze ciepła do której ma pompa ciepła grzać.

W ustawieniach można ustawić temperatury w buforze dla -20oC, -10oC, 0oC, +10oC

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z prognozy pogody, do poprawnego działania należny włączyć prognozę w aplikacji.
Po zaimportowaniu należy w edycji ustawić ID bufora dla którego ma być wyliczana temperatura.

Pobierz integracje


Krzywa grzewcza predykcja - Pompa ciepła GALMET Airmax 3

Służy do ustawienia temperatury na buforze ciepła do której ma pompa ciepła grzać,
dodatkowo na podstawie prognozy na najbliższe 24 godziny oblicza średnią i gdy temperatura jest powyżej średniej dodaje korektę - podbicie zadanej bufora. Ma to na celu dogrzania bufora w okresie gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa a poprzez to uzyskanie lepszej sprawności.

W ustawieniach można ustawić temperatury w buforze dla -20oC, -10oC, 0oC, +10oC
oraz korektę o którą będzie podwyższana temperatura zadana.

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z prognozy pogody, do poprawnego działania należny włączyć prognozę w aplikacji.
Po zaimportowaniu należy w edycji ustawić ID bufora dla którego ma być wyliczana temperatura.

Pobierz integracje


Taryfa G12 - Pompa ciepła GALMET Airmax 3

Służy do ustawienia wyższej temperatury zadane w godzinach tańszego prądu dla taryfy G12

w ustawieniach można zmienić temperaturę zadaną bufora dla stref taryfy (tańszej i droższej)

Pobierz integracje