FAQ

Jak działa sterownik pompy CO?

Sterownik realizuje funkcję załączenia pompy CO w następujący sposób: jeżeli temperatura wody w kotle osiągnie zadaną przez użytkownika wartość np. 40°C, nastąpi załączenie pompy, która  będzie pracowała, dostarczając ciepło z kotła do obiegu grzewczego tak długo, aż temperatura na kotle nie spadnie poniżej ustalonego progu (minus histereza np. 2°C). Sterowniki do pomp CO posiadają funkcję ANTYSTOP, która poza sezonem grzewczym uruchamia pompę na kilka minut co 10 dni. We wszystkich sterownikach istnieje możliwość załączenia pompy w trybie ręcznym. Więcej informacji na temat sterowników do pomp CO firmy TECH Sterowniki znajduje się na stronie: https://www.techsterowniki.pl/products/sterowniki-do-pompy-coPodstawowe pojęcia