Jak działa sterownik pompy CO?

Sterownik realizuje funkcję załączenia pompy CO w następujący sposób: jeżeli temperatura wody w kotle osiągnie zadaną przez użytkownika wartość np. 40°C, nastąpi załączenie pompy, która będzie pracowała, dostarczając ciepło z kotła do obiegu grzewczego tak długo, aż temperatura na kotle nie spadnie poniżej ustalonego progu (minus histereza np. 2°C). Informacje o tym, jak ustawić sterownik pompy CO, by system pracował efektywnie, można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego modelu urządzenia.

Sterownik pompy CO – jak działa w okresie letnim?

Sterowniki do pomp CO posiadają funkcję ANTYSTOP. Zapobiega ona zastaniu pompy CO. Funkcja ta poza sezonem grzewczym uruchamia pompę na kilka minut co 10 dni. We wszystkich sterownikach istnieje możliwość załączenia pompy w trybie ręcznym.

Sterownik pompy CO – jak podłączyć?

Wszelkie prace instalacyjne powinna przeprowadzić wyłącznie osoba, która wie, jak podłączyć sterownik do pompy CO, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzeń. Zawsze przed podjęciem prac należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Szczegółowe informacje na temat tego jak podłączyć sterownik do pompy CO firmy TECH Sterowniki można znaleźć w instrukcji poszczególnych urządzeń znajdujących się na stronie: https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-pompy-co.Podstawowe pojęcia