Wygodniej, szybciej, oszczędniej – eModul po aktualizacji

08.08.2017

Za sprawą nowoczesnej aplikacji eModul każdy może dziś zarządzać ogrzewaniem online. Opracowany przez firmę TECH Sterowniki moduł internetowy jest na tyle wszechstronny, że może obsłużyć każdy system grzewczy,  jaki posiadamy w domu, w tym kocioł grzewczy, kominek, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy złożoną instalację domową. To także możliwość kontroli temperatury w wielu pomieszczeniach w domu, w zależności od ilości zainstalowanych listw. Co ważne, wszystkie funkcjonalności są dostępne aż w 14 językach. Programiści firmy TECH Sterowniki wciąż pracują nad tym, by obsługa modułu była jeszcze wygodniejsza, łatwiejsza i szybsza. Dzięki temu z każdym rokiem można wycisnąć z nowych technologii jeszcze więcej.

Fenomen zdalnego sterowania ogrzewaniem

Gdyby ćwierć wieku temu ktoś powiedział nam, że będzie można sterować ogrzewaniem przez telefon, będąc tysiące kilometrów od domu, to pewnie pomyślelibyśmy, że to czyste czary. Dziś takie możliwości są w zasięgu ręki każdego, a w dodatku dostępne w bardzo przystępnej cenie. To z kolei przekłada się na rosnącą popularność takich rozwiązań. 5 najważniejszych korzyści wynikających ze zdalnego sterowania przez Internet instalacjami przedstawiamy poniżej.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem z eModul

1. Wygoda użytkowania

Korzystając z aplikacji eModul, użytkownik reguluje parametry pracy urządzeń grzewczych oraz temperatury w pomieszczeniach za pomocą jednego urządzenia. Telefon, tablet czy laptop z dostępem do większości ustawień sterownika pozwala na pokonanie bariery miejsca i czasu, a prosty interfejs aplikacji sprzyja łatwej i szybkiej obsłudze.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem z eModul

2. Oszczędność energii

Rozważne sterowanie ogrzewaniem to prosta droga do maksymalizacji funkcjonalności systemu i minimalizacji kosztów ogrzewania. To użytkownik decyduje o tym, które funkcje są aktywne i na jakim poziomie, a które nie. Gdy dom jest pusty, obniżenie parametrów pracy urządzeń grzewczych pozwala sporo zaoszczędzić. Co więcej, takie działania to realny wkład w ochronę środowiska.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem z eModul

3. Lepszy komfort życia

Poszczególne elementy instalacji są niczym fragmenty układanki, które sprawnie ze sobą współpracując, podnoszą komfort życia. Obniżenie lub podwyższenie temperatury następuje na życzenie użytkownika. System szybko reaguje na polecenia i zmiany zachodzące w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, więc w pomieszczeniach nigdy nie ma wywołującego dyskomfort gorąca, ani przenikliwego chłodu.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem z eModul

4. Bezpieczeństwo

Sterowanie ogrzewaniem przez Internet umożliwia zdalny podgląd i kontrolę pracy urządzenia niemal w czasie rzeczywistym, co zwiększa bezpieczeństwo rodziny oraz całego mienia. System jest chroniony przed przekroczeniem bezpiecznych wartości, a praca całego układu zoptymalizowana. Wszelkie usterki są zapisywane w zakładce: „Historia alarmów”, a użytkownik aplikacji jest o nich informowany. Dzięki temu proces serwisowania urządzenia oraz naprawy instalacji w przypadku konkretnego uszkodzenia przebiega znacznie sprawniej.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem z eModul

5. Funkcjonalność

System przy całej swojej prostocie oferuje swoim użytkownikom wiele nowoczesnych rozwiązań. Za pomocą aplikacji można wpływać m.in. na temperaturę wewnątrz pomieszczeń oraz tryb pracy ogrzewania. Po zainstalowaniu aplikacji przed użytkownikiem otwierają się możliwości zaawansowanego programowania systemu: dobowego i tygodniowego, idealnie dopasowanego do aktualnych potrzeb. Co ważne w każdej chwili można rozbudować system o nowe moduły.

Aktualizacja systemu – dla większej wygody i szerszych możliwości

Programiści firmy TECH Sterowniki nieustannie pracują nad tym, by zarządzanie ogrzewaniem przez Internet było dla użytkownika wygodne i szybkie. Aktualnie na koncie pokazowym można sprawdzić funkcjonalności modułu współpracującego ze sterownikiem solarnym. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu nowego modelu sterownika do instalacji – i3 zdalnie można sterować także instalacją domu. Przejście pomiędzy poszczególnymi modułami w aplikacji jest jeszcze szybsze i wygodniejsze, a zmiany w interfejsie zwiększają czytelność aplikacji.

1. Moduł do obsługi instalacji solarnej

Moduł do obsługi instalacji solarnej

Każdy, kto posiada moduł do sterownika solarnego może kontrolować pracę kolektorów słonecznych online. Aktualnie na koncie pokazowym dostępny jest widok parametrów podlegających zdalnej kontroli. Na ekranie swojego telefonu użytkownik szybko sprawdzi działanie wszystkich urządzeń instalacji solarnej. Zmiana trybu pracy kolektora jest bardzo łatwa. Aplikacja pozwala zmienić aktywny tryb pracy z automatycznego na odmrażanie kolektora (by pozbyć się zimą zalegającego na panelach śniegu) czy tryb urlopowy, by latem chronić instalację przed przegrzaniem (gdy wyjedziemy na wakacje).

Dodatkowo po wpisaniu kodu w menu serwisowym użytkownik otrzymuje dostęp do parametrów pracy pomp i urządzeń peryferyjnych. Opcje dostępne do zmiany z poziomu aplikacji będą różne w zależności od wersji oprogramowania.

Dzięki dostępnej z poziomu menu zakładki: „Statystyki” użytkownik może sprawdzić:

 • ilość uzyskanej energii w różnych okresach (w danym momencie, w ciągu doby, tygodnia, miesiąca, roku, całkowitej);
 • informacje o dokładnej dacie i czasie, gdy nastąpiła przerwa w zasilaniu;
 • czy i ewentualnie kiedy nastąpiło przegrzanie kolektora.

Na koncie pokazowym można zobaczyć, jak działają urządzenia i jakie parametry podlegają edycji.

2. Moduł do zarządzania pracą instalacji domowej (sterownik do instalacji, model i3)

Moduł do zarządzania pracą instalacji domowej Z poziomu aplikacji eModul można również zdalnie kontrolować pracę nowego sterownika do instalacji firmy TECH Sterowniki – i-3. Ze względu na rozległe możliwości tego urządzenia sterowanie przez Internet pozwala na kontrolę i edycję różnych parametrów pracy.

Na stronie głównej modułu informacje są wyświetlane w trzech osobnych sekcjach:

 • obieg grzewczy,
 • czujniki,
 • regulator pokojowy.

W przyszłości na ekranie głównym dostępne będą także dane dotyczące pracy styku dodatkowego.

3. Proste przejścia między modułami

Proste przejścia między modułami

Dla większej wygody użytkownika proces logowania do aplikacji internetowej również został uproszczony. Użytkownik może wpisać w wyszukiwarkę bezpośrednio adres: https://emodul.pl/ / https://emodul.eu lub przejść do poszczególnych widoków za pomocą zaledwie jednego przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu strony głównej firmy TECH Sterowniki. Po przejściu do aplikacji łatwe przechodzenie pomiędzy widokami dostępnymi dla różnych modułów ułatwia znajdujące się na górze, rozwijalne menu.

4. Nowy wygląd oraz funkcjonalności stref

Zmiany nastąpiły również w warstwie graficznej aplikacji.

W systemach do ogrzewania strefowego wygląd kafelków przedstawiających temperaturę w pomieszczeniach został zmieniony tak, by w efekcie zwiększyć czytelność, a jednocześnie móc uzyskać więcej informacji z poziomu strony głównej.

 • dodatkowe kafelki

Widok przedstawiający temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach został wzbogacony o dwie nowe funkcjonalności, dostępne dla posiadaczy zaworu mieszającego oraz czujnika temperatury zewnętrznej:

 1. Podgląd wartości temperatury zewnętrznej, procentowy zasięg oraz poziom naładowania baterii.
 2. Stan zaworu mieszającego (teraz do ustawień zaworu można przejść bezpośrednio z ekranu głównego). Na kafelku można sprawdzić aktualną (wyższą) temperaturę cieczy w instalacji oraz jej temperaturę zadaną.

Te opcje są widoczne po podłączeniu do sterownika głównego modułu do zaworu mieszającego oraz czujnika zewnętrznego.

 • zmiana wyglądu kafelków

Zmiana wyglądu kafelków

Kafelki obrazujące temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach zostały tak zaprojektowane, aby były jeszcze czytelniejsze na niewielkim ekranie smartfona. Na stronie głównej użytkownik ma dostęp do podglądu aktualnej temperatury, temperatury zadanej, ikony, nazwy oraz wskazania, z jakiego trybu korzysta strefa (stała lub harmonogram). Animacja linii przedstawia stan każdej strefy. Jeśli linia porusza się to znak, że strefa jest aktywna, a pomieszczenie jest ogrzewane. W nieaktywnych strefach linia pozostaje nieruchoma.

 • lista rozwijana przy każdym kafelku

lista rozwijana przy każdym kafelku

W systemach bezprzewodowych, w prawym dolnym rogu każdego kafelka obrazującego temperaturę w pomieszczeniach znajduje się lista rozwijalna. Pozwala ona w dużo szybszy sposób sprawdzić szczegółowe informacje na temat wartości różnych parametrów, w tym m.in. poziom baterii, zasięg czujnika czy procent otwarcia zaworu. Na belce można również łatwo sprawdzić, ile siłowników termostatycznych pracuje w danej strefie oraz uzyskać informacje na temat aktualnych alarmów (rozładowania baterii oraz braku komunikacji z urządzeniem). W przypadku współpracy z przewodową listwą L-7 na pasku  wyświetlany jest natomiast wyłącznie tryb grzanie/chłodzenie.

 • aktualizacja wyglądu podstrony „Strefy”

Aktualizacja wyglądu podstrony Strefy

Zmiany nastąpiły także w wyświetlaniu informacji w zakładce „Strefy”. Obecnie każdy użytkownik aplikacji może łatwo zmienić nazwę strefy oraz wybrać ikonę, która będzie się wyświetlała na kafelku obok wartości temperatury. Dodatkowo użytkownik może wyłączyć podgląd danej strefy lub ją zresetować. Po zmianie parametrów w zakładce „Strefa”, widok przechodzi w tryb aktualizacji i znika po jej zatwierdzeniu w urządzeniu. Daje to możliwość podglądu, kiedy dana zmiana została dokonana. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku edycji parametrów temperatury, czy zmiany danych w zakładce „Menu”.

5. Zmiany w zakładce „Ustawienia”

Zmiany w zakładce Ustawienia

O dodatkowe funkcjonalności wzbogacona została również zakładka  „Ustawienia”. Aktualnie można z jej poziomu nie tylko rejestrować moduły, ale także pobrać oraz wydrukować ustawienia danego sterownika w formacie PDF. To bardzo przydatna funkcjonalność dla instalatorów, serwisantów i użytkowników, którzy obawiają się samodzielnego dokonywania zmian parametrów. W przypadku obsługi więcej niż jednego modułu można wskazać, który z nich będzie się wyświetlał jako domyślny. W praktyce moduł ten będzie dostępny jako pierwszy po zalogowaniu do aplikacji. Każdy, kto chciałby otrzymywać powiadomienia o alarmach smsem/mailowo może także podać w zakładce swój numer telefonu/adres email.

6. Nowe funkcjonalności w Historii alarmów”

Nowe funkcjonalności w Historii alarmów

Historia alarmów to archiwum, w którym można sprawdzić informacje dotyczące problemów, które pojawiły się w trakcie pracy urządzenia. Opis każdego problemu opatrzony jest datą i godziną wystąpienia. Aktualnie użytkownik może sortować alarmy według daty wystąpienia, typu alarmu (alarm, ostrzeżenie, powiadomienie) czy wyszukiwać informacje po nazwie. Klikając w przycisk „Pobierz” można pobrać z bazy alarmów informacje z wybranych przedziałów.

Jak rozpocząć korzystanie z eModul?

Jeśli posiadasz w domu nowy system do zarządzania ogrzewaniem firmy TECH Sterowniki, to już dziś możesz zacząć nim zarządzać zdalnie.

Aby z dowolnego miejsca sterować ogrzewaniem, potrzebujesz jedynie:

Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup urządzenia WiFi PK lub WiFi 8S, które stanowią połączenie sterownika i modułu internetowego w jednym.

Aplikacja emodul jest dostępna do pobrania odpowiednio dla Androida na stronie: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.techsterowniki.emodul&hl=plhttps://play.google.com oraz dla Apple:  https://apps.apple.com/pl/app/emodul/id1155426727

Aby zobaczyć jak działa system i jak prezentują się zmiany, wystarczy wejść na stronę www.emodul.pl i kliknąć przycisk „konto pokazowe”. Po założeniu indywidualnego konta możesz za pomocą aplikacji kontrolować pracę kotła i całego systemu ogrzewania. Każde konto chroni osobiste hasło.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem – marzenie, które stało się rzeczywistością

Dom na miarę XXI wieku to budynek komfortowy, wygodny i pełny zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które znacząco podnoszą standard mieszkania. Dzięki aplikacji eModul sterowanie temperaturą C.O., przygotowywanie krzywych grzewczych czy ustalanie indywidualnych temperatur dla pomieszczeń nie stanowi już problemu. Zdalne zarządzanie ogrzewaniem gwarantuje uporządkowaną, harmonijną pracę urządzeń, kiedy nie ma nas w domu, a także trudne do przecenienia bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat różnych możliwości sterowania kotłem oraz temperaturą w pomieszczeniach przez Internet można znaleźć w artykułach:
Steruj ogrzewaniem w swoim domu przez Internet – poznaj emodul.pl oraz Steruj ogrzewaniem w swoim domu przez Internet – poznaj emodul.eu

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy