Regulator pokojowy czy pogodowy – odwieczny dylemat inwestorów

Nasze produkty   |   Regulatory pokojowe   |   07.10.2016

Utrzymywanie jednakowej temperatury na kotle gazowym przez całą dobę uważane jest za przestarzałe, a poza tym niepraktyczne. W przypadku kotłów węglowych z kolei jest jak najbardziej zasadne, ponieważ temperatura na poziomie 60 – 65°C na kotle pozwala na efektywną pracę instalacji. Bez względu jednak na to czy posiadamy kocioł gazowy, węglowy czy innego typu, wyposażając go w regulator zyskujemy większą kontrolę nad jego pracą. Czym różni się regulator pokojowy od pogodowego? Na jakiej zasadzie pracują urządzenia tego typu i jakie korzyści przynoszą swoim użytkownikom – o tym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Regulator pokojowy a regulator pogodowy – charakterystyka 

Regulator pokojowy służy do utrzymywania temperatury w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie poprzez sterowanie urządzeniem grzewczym bądź elementem wykonawczym w instalacji. Może nim być sterownik na kotle, sterownik zaworu mieszającego, siłownik termoelektryczny w ogrzewaniu podłogowym czy zawór odcinający daną sekcję. W określonych przypadkach, w których posiadamy sterownik główny z komunikacją RS mamy możliwość większego różnicowania temperatur w instalacji. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego jej działanie będzie identyczne, czyli regulacja za pomocą zaworu.

Zarówno sterowanie pogodowe, jak i pokojowe ma swoich zwolenników i przeciwników. Najbardziej charakterystyczne cechy tego typu urządzeń prezentujemy poniżej.

Regulator pokojowy

 • uzależnia pracę kotła oraz całego systemu grzewczego od temperatury, która panuje wewnątrz budynku
 • daje możliwość uzyskania optymalnej temperatury w każdym pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie
 • umożliwia łatwą i szybką zmianę temperatury w zależności od pory dnia, codziennych aktywności czy przeznaczenia pomieszczenia
 • pracuje efektywnie z szybko reagującym kotłem np. gazowym, elektrycznym oraz grzejnikami ściennymi
 • nie uwzględnia ilości traconego ciepła na skutek zmieniających się warunków pogodowych
 • aby działać sprawnie musi być zamontowany w odpowiednim miejscu

Gdzie nie należy umieszczać regulatorów pokojowych

Polecanym przez ekspertów miejscem na montaż regulatora pokojowego jest wewnętrzna ściana budynku na wysokości minimum 150 cm od podłogi.

Regulator pogodowy

 • uzależnia pracę kotła gazowego i całego systemu grzewczego od temperatury oraz warunków, które panują na zewnątrz budynku. W przypadku regulatorów do kotłów węglowych firmy TECH Sterowniki zarządzanie temperaturą medium w instalacji jest możliwe za pomocą zaworu mieszającego.
 • działa zgodnie z zasadą: im niższa temperatura panuje na zewnątrz, tym wyższa wymagana jest temperatura wody grzewczej
 • ustalenie temperatury zasilania instalacji grzewczej następuje na podstawie tzw. krzywej grzewczej
 • ilość dostarczanego ciepła jest korygowana zanim nastąpi zmiana temperatury w pomieszczeniu
 • uwzględnia bezwładność cieplną budynku, dlatego dobrze sprawdza się w przypadku ogrzewania podłogowego
 • nie uwzględnia strat ciepła związanych z wietrzeniem pomieszczeń, czy jego uzysków z promieniowania słonecznego
 • zewnętrzny czujnik temperatury musi być umiejscowiony w miejscu nienasłonecznionym i nienarażonym na działanie czynników atmosferycznych

Aby zapewnić optymalny komfort cieplny i minimalne wahania temperatury w pomieszczeniach zaleca się połączenie pracy obu typów regulatorów. W takiej sytuacji regulator pogodowy sterujący pracą zaworu mieszającego umieszczony na kotle reguluje dopływ ciepła zmniejszając straty związane ze zmianami warunków pogodowych. Regulator pokojowy z kolei zapewnia możliwość regulacji temperatury w zależności od preferencji użytkownika. Jeżeli zastosowanie sterowania pokojowego oraz pogodowego ma zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło to niezależnie od tego czy źródłem ciepła będzie pompa ciepła czy kocioł kondensacyjny to do układu trzeba dostarczyć określoną ilość energii, którą urządzenie grzewcze będzie musiało wytworzyć, a koszty wzrosną.

Regulacja pogodowa i pokojowa w urządzeniach firmy TECH Sterowniki 

Firma TECH posiada szeroki wybór regulatorów pokojowych, jak również urządzenia z możliwością sterowania pogodowego. O funkcjonalnościach regulatorów pokojowych firmy TECH Sterowniki, ich charakterystycznych cechach i różnicach można poczytać w artykule: Regulatory pokojowe firmy TECH – prezentacja najpopularniejszych modeli. Poszczególne grupy regulatorów dają odmienne możliwości wpływania na temperaturę w pomieszczeniach.

Rożne możliwości nastawienia temperatury w regulatorach pokojowych

Sterowanie pogodowe

W urządzeniach firmy TECH jest dostępne w sterownikach do kotłów oraz sterownikach do instalacji z możliwością obsługi zaworu mieszającego. Za pomocą zaworu, w zależności od temperatury zewnętrznej można ustalić odpowiednią temperaturę na instalacji.

Krzywa grzewcza jest tu konstruowana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich temperatur zewnętrznych: -20°C, -10°C, 0°C oraz 10°C, co stanowi złoty środek pomiędzy dokładnością oraz łatwością konstruowania przebiegu krzywej. Zwiększanie i zmniejszanie temperatury sprawia, że automatycznie następuje przesunięcie krzywej o daną wartość.

TECH Sterowniki - Krzywa grzewcza

Termoregulatory firmy TECH Sterowniki przeznaczone do obsługi zaworów mieszających mogą pracować zgodnie z jednym z kilku trybów pracy, wśród nich wymienia się m.in. sterowanie pokojowe, sterowanie pogodowe oraz sterowanie pokojowe i pogodowe.

Sterowanie pokojowe

W tym trybie sterownik utrzymuje zadaną temperaturę zaworu do czasu, gdy regulator pokojowy zasygnalizuje dogrzanie pomieszczenia. Po osiągnięciu tego celu temperatura zadana zostaje obniżona o ustawioną wartość dla parametru: obniżenie pokojówki (w menu instalatora). Informacja o tym, że regulator zgłosił dogrzanie pomieszczenia jest sygnalizowana poprzez pojawienie się symbolu regulatora pokojowego.

Sterowanie pogodowe

W tym układzie temperatura zadana zaworu zależy od temperatury panującej na zewnątrz. Jest ona obliczana na podstawie parametrów zapisanych w pozycji „CHARAKTERYSTYKA POGODOWA”.

Sterowanie pokojowe i pogodowe

Jeśli regulator pokojowy nie osiągnął zadanej temperatury, zawór pracuje na zasadach ustalonych w sterowaniu pogodowym, czyli według parametru „CHARAKTERYSTYKA POGODOWA”. W momencie gdy pomieszczenie jest dogrzane do temperatury zadanej, zawór zaczyna pracę w trybie sterowanie pokojowe (przy dogrzanej pokojówce). Gdy tryb ten jest aktywny, na wyświetlaczu pulsuje naprzemiennie symbol sterowania pokojowego i pogodowego. Po osiągnięciu temperatury zadanej zostaje wyświetlony symbol trybu sterowanie pokojowe (dogrzana pokojówka).

O ile temperatura kotła w sterownikach przeznaczonych do kotłów węglowych jest stała, o tyle w przypadku regulatorów ST-2801 z komunikacją OpenTherm, można modulować pracę kotła gazowego. Regulator ten umożliwia inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, sterowanie temperaturą kotła CO, a także podgląd oraz zmianę temperatury w zależności od warunków panujących na zewnątrz (sterowanie pogodowe).

Sterowanie dla wygody i oszczędności 

Optymalne sterowanie kotłem zapewnia właściwy przebieg procesu spalania, a więc też efektywnego wytwarzania ciepła. W odniesieniu do kotła węglowego zbyt niska temperatura zasilania źle wpływa na procesy spalania i uniemożliwia osiągnięcie jakichkolwiek oszczędność energii. W przypadku kotłów gazowych kondensacyjnych celem jest możliwie największe obniżenie temperatury zasilania. Z pomocą urządzeń firmy TECH można sterować pracą urządzeń w zależności od preferencji użytkownika. Zwolennicy regulacji pokojowej mogą zdecydować się na jeden z wielu dostępnych modeli regulatorów pokojowych. Ci którzy chcieliby przetestować sterowanie pogodowe z kolei mogą ustawić odpowiednią opcję w menu sterownika do instalacji czy sterownika na kotle.

 

Jaki sposób regulacji temperatury Wy preferujecie? Jesteście za sterowaniem pokojowym czy pogodowym?

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

- Michał
Super opis i podsumowanie tematu - całkowicie się zgadzam
Odpowiedz
Co nowego

na blogu TECH Sterowniki

Wszystkie artykuły
Konfigurator systemów TECH Sterowniki – stwórz zestaw sterowania szyty na miarę

Konfigurator systemów TECH Sterowniki – stwórz zestaw sterowania szyty na miarę

Konfigurator to nowe narzędzie online, które pomoże ci dobrać sterowniki do zarządzania ogrzewaniem w twoim domu. Dowiedz się, jaki system spełni twoje oczekiwania bez względu na to, czy masz lub planujesz zamontować w budynku ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe czy mieszane.

Zobacz więcej