Mały słownik pojęć i terminów branżowych

Inne   |   22.07.2016

Krzywa grzewcza, komunikacja RS, czujnik temperatury podłogowej

To tylko kilka spośród wielu terminów, jakimi na co dzień operują instalatorzy, hurtownicy czy producenci urządzeń dedykowanych do instalacji grzewczej. Warto wiedzieć co dokładnie znaczą, by lepiej zrozumieć specyfikę działania sterowników i sprawniej nimi zarządzać. Dziś specjalnie dla tych z was, którzy nie mają na co dzień styczności z branżą, przygotowaliśmy krótkie zestawienie najczęściej używanych terminów związanych z pracą naszych urządzeń. Niektóre z nich są bardziej, inne nieco mniej oczywiste. Proste i przystępne definicje popularnych terminów znajdziecie poniżej.

2b_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Biomasa

Substancja organiczna, która powstaje w wyniku procesów fotosyntezy. Biomasa jest cennym surowcem grzewczym. Do celów grzewczych wykorzystuje się m.in. drewno niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe, słomę oraz odpady organiczne. Biomasa jest przykładem źródła energii odnawialnej.

Brykiet

Produkt wytwarzany w procesie ciśnieniowego sprasowania drewnianych odpadów, żółtej i szarej słomy oraz zrębków wierzby energetycznej. W praktyce brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym albo prostokątnym. Brykiety stosowane są m.in. jako materiał opałowy lub środek łatwopalny.

Bufor

Stalowy zbiornik, którego od zewnątrz chroni powłoka antykorozyjna. Bufor przeznaczony jest do zabudowy oraz izolacji przez instalatora lub użytkownika we własnym zakresie. Bufor współpracuje w instalacji grzewczej z kotłami na paliwa stałe, kominkami czy kolektorami słonecznymi. Głównym zadaniem bufora ciepła jest magazynowanie ciepłej wody.

2c_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Czas otwarcia

Czas, jaki jest potrzebny siłownikowi zaworu, aby otworzyć zawór od pozycji 0% do 100%. Czas ten należy ustawić zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu.

Czujnik poziomu pelletu

Element instalacji umożliwiający kontrolę poziomu biopaliw stałych (pellet, owies, kukurydza) zarówno w zasobnikach kotłów opałowych, jak i wszelkiego rodzaju silosach zbożowych, w których maksymalny rozstaw czujników pomiarowych nie przekracza 3,5 m.

Czujnik temperatury podłogowej

Element instalacji umożliwiający pomiar temperatury podłogi. Czujnik ten współpracuje ze sterownikami ST-292v2 i ST-292v3.

2h_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Histereza CWU

Maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zadaną (gdy pompa CWU jest włączona) a temperaturą, przy której następuje ponowne załączenie pompy CWU.

Histereza kotła (temperatury zadanej CO)

To różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania a temperaturą powrotu do cyklu pracy. Przy wartości temperatury zadanej 60°C, (gdy histereza wynosi 3°C), powrót do cyklu pracy będzie następował po obniżeniu się temperatury do poziomu 57°C.

2k_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Komunikacja OpenTherm

Standardowy protokół komunikacyjny wykorzystywany w centralnym ogrzewaniu. System służy do komunikacji pomiędzy kotłem a regulatorem termostatycznym.

Komunikacja RS

Określenie komunikacji dwukierunkowej, opartej na protokole transmisji danych firmy TECH. Dzięki niej istnieje możliwość podłączenia dodatkowych podrzędnych elementów systemu, które wspomagają pracę głównego sterownika, przykładowo sterownik kotła z modułem internetowym. W ofercie firmy znajdują się m.in. regulatory pokojowe z komunikacją RS.

Krzywa grzania

Wskaźnik, zgodnie z którym wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na podstawie temperatury zewnętrznej. Krzywa ta w sterownikach firmy TECH jest przygotowywana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich temperatur zewnętrznych (- 20°C, -10°C, 0°C, 10°C).

2m_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Moc grzewcza

Miara, która określa jaką ilość ciepła grzejnik może maksymalnie dostarczyć do pomieszczenia w określonym przedziale czasowym.

Moduł GSM

Urządzenie, które może współpracować z kotłem i umożliwia zdalną jego kontrolę, wykorzystując w tym celu telefon komórkowy. Każdy alarm sterownika jest dostarczany w formie wiadomości sms. Po wysłaniu wiadomości, użytkownik w dowolnym momencie otrzymuje informację zwrotną o aktualnej temperaturze wszystkich czujników. Po autoryzacji możliwa jest też zmiana temperatur zadanych.

Moduł internetowy

Urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet albo sieć lokalną. Dzięki niej użytkownik ma możliwość kontroli na ekranie komputera czy smartfona wszystkich urządzeń instalacji, a praca każdego urządzenia jest przedstawiona w formie animacji. Użytkownik może nie tylko dokonywać podglądu, ale też wprowadzać zmiany temperatur zadanych.

2p_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Paliwo stałe

Palne ciało stałe, naturalne lub otrzymywane sztucznie, które jest wykorzystywane jako źródło energii cieplnej, przykładowo węgiel, drewno, słoma.

Pompa ciepła

­Urządzenie służące do zwiększania poziomu energetycznego energii cieplnej przy wykorzystaniu pracy mechanicznej. Pompa ciepła pozwala na efektywne zużycie ciepła odpadowego, ciepła z wód geotermalnych, ciepła gruntu. Pracą pompy można zarządzać za pomocą specjalnego sterownika do pomp ciepła.

PID

Algorytm pracy stosowany w układach regulacji składający się z trzech członów: proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego. Najczęściej jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na pewnym, określonym poziomie zwanym wartością zadaną. W przypadku regulatorów z sygnałem wyjściowym ciągłym zPID moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin, która jest mierzona na wylocie kotłaPraca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych.

2r_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Regulator pogodowy

Opcja dostępna w sterowniku, umożliwiająca zarządzanie pracą kotła w zależności od panującej na zewnątrz temperatury. Dzięki niej, na zasilanie instalacji  podawana jest zawsze optymalna temperatura.

Regulator pokojowy

Urządzenie zapewniające wyrównany poziom komfortu cieplnego dzięki pomiarowi temperatury wewnętrznej i zarządzaniu pracą systemu grzewczego w zależności od wartości tej temperatury.

Rekuperacja (rekuperacja ciepła)

Odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych i spalin w celu ich dalszego wykorzystania. Proces ten przeprowadzany jest na różnego typu urządzeniach zwanymi rekuperatorami, których pracą można zarządzać z wykorzystaniem sterowników do rekuperatorów.

2t_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Tryb tygodniowy

Sterowanie temperaturą zadaną z wykorzystaniem zdefiniowanego przez użytkownika programu tygodniowego. Dzięki temu istnieje możliwość programowania dziennych zmian temperatury zadanej kotła.

2z_Mały-słownik-pojęć-branżowych

Zawór mieszający

Zawór służący do regulacji przepływu płynów. Umożliwia mieszanie płynów pochodzących z dwóch różnych obiegów w odpowiednich proporcjach. Do sterowania pracą zaworu wykorzystywane są sterowniki do zaworów mieszających.

Zgazowanie drewna

Proces polegający na przemianie drewna w gaz z wykorzystaniem tlenu i pary wodnej. Zachodzi on w temperaturze 800-2000°C oraz ciśnieniu atmosferycznym lub nadciśnieniu (ok. 2,5 MPa). Kotłami na zgazowanie drewna można zarządzać za pomocą sterowników do kotłów na zgazowanie drewna.

 

Powyższa lista nie wyjaśnia wszystkich terminów wykorzystywanych w branży, a jedynie te podstawowe, które warto znać, by zrozumieć specyfikę działania urządzeń, poznać różne możliwości ich wykorzystania i dzięki temu trafniej określić swoje indywidualne oczekiwania odnośnie ich funkcjonalności.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy