Jak odliczyć termomodernizację od podatku?

Porady   |   Prawo   |   20.11.2023

Ulga termomodernizacyjna to jedna z wielu ulg, które mogą zostać odliczone od podatku w procesie składania zeznania PIT. To forma odgórnego wsparcia, ale także zachęcenia prywatnych właścicieli do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie strat ciepła w domu, odejścia od tradycyjnych źródeł energii i wreszcie inwestowania w rozwiązania, które nie szkodzą naturalnemu środowisku. Jak odliczyć termomodernizację od podatku szybko i skutecznie? Kto może skorzystać z tej możliwości, a także jaka jest maksymalna kwota, którą można uzyskać? Przed wami praktyczny poradnik dotyczący ulgi termomodernizacyjnej.

W skrócie:

  • Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów związanych z realizacją całości prac termomodernizacyjnych.
  • Koszty przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii pierwotnej, wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła oraz całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne mogą zostać odliczone od podatku; ulga termomodernizacyjna obejmuje zarówno urządzenia, materiały, jak i usługi.
  • Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w internetowym systemie e-PIT: konieczne jest wypełnienie formularza PIT/0, który nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej – w określonym polu należy wpisać kwotę wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją; dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.
  • Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł; by nie być zobowiązanym do jej zwrotu, należy zrealizować zadeklarowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w terminie 3-letnim.
  • Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej od podatku to forma odgórnego wsparcia inwestycji w komfort cieplny i wygodę, ale także w dbałość o środowisko naturalne.

Spis Treści:

Jak działa ulga termomodernizacyjna?
Co wchodzi w skład ulgi?
Jak odliczyć termomodernizację od podatku?
Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?
Wsparcie w inwestowaniu

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Renowacja ścian, podłóg, stropów i przede wszystkim dachu, uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi, docieplenie budynku, wymiana źródła ogrzewania – to tylko niektóre z inwestycji, które możesz odliczyć od podatku! Jak to działa? Ulga termomodernizacyjna w obecnym kształcie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 roku, na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018., poz. 2246). Przepis umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków z tytułu realizacji wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Możliwość odliczenia ulgi od podatku obejmuje osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

jak_odliczyc_termomodernizacje

Co wchodzi w skład ulgi?

Czym jest to „przedsięwzięcie termomodernizacyjne”? Co w praktyce wchodzi w zakres ulgi? W odpowiedzi na to pytanie instrukcja rządowa wyróżnia w tym zakresie praktyczne ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii pierwotnej, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła oraz całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W praktyce ulga termomodernizacyjna obejmuje:

  • urządzenia oraz materiały budowlane niezbędne do wykonania konkretnych prac termomodernizacyjnych (tutaj np. węzeł cieplny z programatorem temperatury, pompa ciepła z niezbędnym oprzyrządowaniem, materiały niezbędne do docieplenia przegród budowlanych, montażu systemu ogrzewania elektrycznego itd.)
  • konkretne usługi związane z przygotowaniem wybranych prac oraz ich właściwym przeprowadzeniem (tutaj np. wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, prace dociepleniowe, wymiana stolarki zewnętrznej itd.).

Pełen spis urządzeń, materiałów i usług, które mogą zostać odliczone od podatku znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych – dokumencie dostępnym online.

Jak odliczyć termomodernizację od podatku?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono realny wydatek. Ulgę można w łatwy sposób odliczyć w internetowym systemie e-PIT. Tutaj należy jednak pamiętać, że ulga termomodernizacyjna wymaga udokumentowania poniesionych wydatków, nie odliczy się więc w systemie automatycznie. Jak więc odliczyć ulgę termomodernizacyjną od podatku bez zbędnych problemów?

ulga_termomodernizacyjna
Przy odliczaniu ulgi termomodernizacyjnej od podatku konieczne będzie wypełnienie załącznika PIT/0. Nie stanowi on samodzielnej deklaracji podatkowej – należy złożyć go wraz z drukiem PIT, a konkretnie PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. We wspomnianym załączniku PIT/0 znajduje się pole pt. „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym należy wpisać kwotę wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją.

Warto wiedzieć, że kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż przez 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). Ulgę tę stosuje się również w stosunku do przedsięwzięć termomodernizacyjnych podjętych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania ustawy (1 stycznia 2019 r.), które zostały ukończone po dniu 31 grudnia 2018 r. – tutaj jednak również nie później niż w okresie 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek). Najważniejszym dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT!

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Prace takie jak wymiana źródła ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki zewnętrznej czy chociażby remont dachu nie należą do najtańszych. Czy ulga termomodernizacyjna ma swój limit kwotowy? Otóż całkowita kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Przepisy uwzględniają tutaj realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli podatnik nie zrealizuje zadeklarowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w terminie 3-letnim, jest zobowiązany do zwrotu ulgi. Takie obostrzenie ma na celu uniemożliwienie rozciągania realizacji prac termomodernizacyjnych w czasie, a tym samym zachęcenie zainteresowanych do ich sprawnego przeprowadzenia.

Wsparcie w inwestowaniu

Możliwość odliczenia ulgi termomodernizacyjnej od podatku to wsparcie twojej inwestycji. Ta celuje bezpośrednio w poprawę komfortu cieplnego w twoim domu oraz zysk w postaci oszczędności na ogrzewaniu i energii, ale pośrednio uwzględnia także ochronę naszego środowiska naturalnego. Oprócz uszczelnienia domu i przejściu na bardziej ekologiczne źródło ciepła znaczenie będzie miał również montaż wydajnego systemu zarządzania ogrzewaniem w twoim lokum. Jeśli zamierzasz wyposażyć swój domu lub mieszkanie w układ strefowego sterowania ciepłem, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na twoje pytania.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy

Co nowego

na blogu TECH Sterowniki

Wszystkie artykuły
Co zaliczamy do ulgi termomodernizacyjnej?

Co zaliczamy do ulgi termomodernizacyjnej?

Jeśli rozważamy wykonanie w swoim domu prac termomodernizacyjnych, warto oczywiście przekalkulować inwestycję odpowiednio wcześniej. Dobrze również zadbać o to, by podstawę dokładnego planu stanowiła odpowiedź na zasadnicze w tej sytuacji pytanie: co zaliczamy do ulgi termomodernizacyjnej? Sporą część kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych czy skorzystaniem z usług firm zewnętrznych jesteśmy bowiem w stanie odzyskać w ramach odliczenia od podatku ulgi termomodernizacyjnej. Co wchodzi w jej zakres, a także w jakich przepisach szukać wiarygodnych informacji w tym zakresie?

Zobacz więcej
Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Każdy, kto rozlicza swój podatek dochodowy w Polsce, ma prawo do regularnego korzystania z różnego rodzaju zwolnień podatkowych oraz ulg, czyli odliczeń, których zastosowanie powoduje obniżenie wysokości podatku. Obok ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, internetowej, odsetkowej i wielu innych, w publicznym spisie widnieje również ulga termomodernizacyjna. W ostatnich latach ta ostatnia zauważalnie zyskuje na znaczeniu – podatnicy coraz częściej decydują się bowiem na przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w swoim domu, polepszając tym samym swój komfort życia oraz wspólne środowisko naturalne. Czym charakteryzuje się ten rodzaj odliczenia, jaka jest jego wysokość i wreszcie kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Zobacz więcej
Termomodernizacja – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Termomodernizacja – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Niewłaściwa izolacja przegród zewnętrznych, nieszczelna stolarka drzwiowa i okienna oraz niska sprawność instalacji grzewczej to czynniki istotnie wpływające na nadmierne straty ciepła w budynkach mieszkalnych, a w konsekwencji wysokie rachunki za ogrzewanie. Sprawdzonym sposobem na ograniczenie zużycia energii cieplnej jest wykonanie profesjonalnej termomodernizacji. Na czym dokładnie polega to przedsięwzięcie i jakie korzyści przynosi inwestorom?

Zobacz więcej