Co zaliczamy do ulgi termomodernizacyjnej?

Porady   |   Prawo   |   29.05.2023

Jeśli rozważamy wykonanie w swoim domu prac termomodernizacyjnych, warto oczywiście przekalkulować inwestycję odpowiednio wcześniej. Dobrze również zadbać o to, by podstawę dokładnego planu stanowiła odpowiedź na zasadnicze w tej sytuacji pytanie: co zaliczamy do ulgi termomodernizacyjnej? Sporą część kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych czy skorzystaniem z usług firm zewnętrznych jesteśmy bowiem w stanie odzyskać w ramach odliczenia od podatku ulgi termomodernizacyjnej. Co wchodzi w jej zakres, a także w jakich przepisach szukać wiarygodnych informacji w tym zakresie?

W skrócie:

 • Przepis prawny, który określa kształt i zakres ulgi termomodernizacyjnej to Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Składowymi procesu termomodernizacji nazywamy nie tylko prace poprawiające właściwości cieplne domu, ale także wiele prac z nimi związanych, m.in. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe czy wykonanie audytu energetycznego.
 • Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych i rozmaitych urządzeń wraz z osprzętem, które są niezbędne.
 • To, co wchodzi do ulgi termomodernizacyjnej poza materiałami i urządzeniami to usługi – zarówno te właściwe, jak chociażby prace dociepleniowe czy wykonanie nowej instalacji grzewczej, jak również te je poprzedzające, m.in. wykonanie analizy termograficznej czy pełnej dokumentacji projektowej.
 • Oprócz zainstalowania nowoczesnego i ekologicznego źródła ciepła warto pomyśleć o efektywnym oprzyrządowaniu, czyli systemie sterowników, który poprawi komfort codziennego życia w domu.

Spis treści:

Ulga termomodernizacyjna – podstawa prawna
Co wchodzi do ulgi termomodernizacyjnej? Materiały!
Ulga termomodernizacyjna a usługi
Komfortowe zarządzanie ciepłem w domu


Ulga termomodernizacyjna – podstawa prawna

Całkiem niedawno skupiliśmy się na tym, kto i kiedy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W tym wpisie poświęcamy z kolei uwagę faktycznemu obszarowi działania omawianej ulgi podatkowej. Podstawowym dokumentem, który definiuje zakres ulgi termomodernizacyjnej jest Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W załączniku tego dokumentu znajdziemy dokładną listę wydatków, które objęte są wspomnianą ulgą podatkową. Warto pamiętać, że przedsięwzięcie to obejmuje nie tylko wszelakie prace mające na celu m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU). Mianem działań termomodernizacyjnych określa się również m.in.:

 • wymianę źródła ciepła na źródło odnawialne
 • modyfikację prowadząca do zmniejszenie strat energii pierwotnej
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
 • prace przygotowawcze (np. wykonanie audytu energetycznego).

Co wchodzi do ulgi termomodernizacyjnej? Materiały i urządzenia!

Swoim zakresem ulga termomodernizacyjna w pierwszej kolejności obejmuje urządzenia oraz materiały budowlane niezbędne do wykonania konkretnych prac termomodernizacyjnych. Aparatura, której zakup podlega odliczeniu w ramach omawianej ulgi to:

ulga_termomodernizacyjna_przepisy

Ulga termomodernizacyjna a urządzenia:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury
 • kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy ze sterowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem
 • zbiorniki na gaz i olej
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • pompa ciepła z niezbędnym oprzyrządowaniem
 • kolektor słoneczny z osprzętem
 • ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem

W dokumencie widnieje także stolarka drzwiowa i okienna, w tym również m.in. drzwi balkonowe, bramy garażowe czy powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, a także materiały budowlane. Tutaj należy wymienić wszystkie materiały niezbędne do:

ulga_termomodernizacyjna_dom

Ulga termomodernizacyjna a materiały:

 • docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
 • montażu systemów dociepleń
 • zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • montażu instalacji grzewczej
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montażu systemu ogrzewania elektrycznego
 • montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Ulga termomodernizacyjna a usługi

To, co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej oprócz urządzeń i materiałów budowlanych, to wreszcie konkretne usługi – zarówno te związane z przygotowaniem wybranych prac, jak ich właściwym przeprowadzeniem. We wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju znajdziemy spis działań poprzedzających prace termomodernizacyjne:

ulga_termomodernizacyjna_ustawa

Ulga termomodernizacyjna a usługi wstępne:

 • audyt energetyczny
 • analiza termograficzna
 • dokumentacja projektowa
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Do wydatków związanych z pracami mającymi na celu poprawę komfortu cieplnego w domu, które możemy odliczyć w ramach ulgi, należy również konkretny zakres właściwych usług termomodernizacyjnych. Poniżej te, które znajdują się we wspomnianym dokumencie:

przepisy_termomodernizacyjne_domy

Ulga termomodernizacyjna a usługi właściwe:

 • prace dociepleniowe (związane z przegrodami budowlanymi, płytami balkonowymi i fundamentami)
 • wymiana elementów instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania CWU
 • wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
 • wymiana stolarki zewnętrznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła, analiza spalin, regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

Ponadto ulga termomodernizacyjna obejmuje również wszelkie prace montażowe związane z instalacją kotła kondensacyjnego gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego oraz instalacji fotowoltaicznej.

Komfortowe zarządzanie ciepłem w domu

Warto pamiętać o tym, że w przypadku ogrzewania znaczenie będzie miało nie tylko nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła, ale także pełne oprzyrządowanie. Efektywny system sterowania przełoży się bowiem bezpośrednio na komfort cieplny i realne oszczędności, ale wpłynie także na wygodę, poprawiając standard codziennego życia w domu. W tym zakresie warto zasięgnąć rady specjalistów i uwzględnić dobór sterowników już na etapie planowania prac termomodernizacyjnych.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy