Termomodernizacja – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Porady   |   Dom energooszczędny   |   Porady   |   Dom energooszczędny   |   06.04.2017

Niewłaściwa izolacja przegród zewnętrznych, nieszczelna stolarka drzwiowa i okienna oraz niska sprawność instalacji grzewczej to czynniki istotnie wpływające na nadmierne straty ciepła w budynkach mieszkalnych, a w konsekwencji wysokie rachunki za ogrzewanie. Sprawdzonym sposobem na ograniczenie zużycia energii cieplnej jest wykonanie profesjonalnej termomodernizacji. Na czym dokładnie polega to przedsięwzięcie i jakie korzyści przynosi inwestorom?

Termomodernizacja – definicja

Termomodernizacją nazywane są wszelkie prace, których zasadniczym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. W zakres definicji termomodernizacji wchodzą prace zmierzające z jednej strony do redukcji strat ciepła przez przegrody oraz wentylację, a z drugiej czynności związane z usprawnieniem lub wymianą niewydajnego i szkodliwego dla środowiska systemu grzewczego.

Termomodernizacja ma głęboki sens, biorąc pod uwagę badania, które wskazały na obszary budynków mieszkalnych, które są w największym stopniu odpowiedzialne za utratę ciepła. Szacunkowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa grafika.

Procentowe zestawienie strat ciepła w budynku

Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zalecane jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Na jego podstawie można określić najbardziej opłacalne rozwiązania pod względem kosztów inwestycyjnych, a także ustalić właściwą kolejność wykonywania prac. Audyt energetyczny pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych np. z modernizacją elementów, które mają znikomy wpływ na efektywność energetyczną budynku.

Czynności podejmowane w ramach termomodernizacji

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem w procesie przygotowania do termomodernizacji budynku. O ostatecznym zakresie przeprowadzanych prac decyduje jednak inwestor. Poniżej wymieniamy te najczęściej podejmowane:

  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
  • ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie;
  • wymiana lub uszczelnienie drzwi i okien;
  • unowocześnienie systemu wentylacji (wentylacja z odzyskiem ciepła);
  • usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody;
  • modernizacja lub wymiana systemu grzewczego;
  • zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii;
  • izolacja odkrytych przewodów c.o. oraz c.w.u.;
  • montaż nowoczesnych systemów do sterowania ogrzewaniem.

Zalety wykonania termomodernizacji

Działania zmierzające do przeprowadzenia termomodernizacji w budynkach mieszkalnych nie dziwią, ponieważ mają liczne zalety. Jak wynika z badań ekspertów z Buildings Performance Institute Europe (BPIE) przeprowadzonych na potrzeby raportu: „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050” korzyści społeczne netto, wynikające z wdrożenia programu kompleksowej termomodernizacji do roku 2045 mają osiągnąć wartość ok. 700 mld złotych! Te najważniejsze z punktu widzenia inwestora przedstawiamy poniżej.

Korzyści dla inwestora wynikające z termomodernizacji

Kompleksowa termomodernizacja domu przynosi również korzyści w wymiarze ogólnokrajowym i globalnym. Pod względem ekonomicznym zwiększenie skali termomodernizacji przyniesie wzrost liczby miejsc pracy oraz ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju.

Definicja termomodernizacji budynków rozumiana jako rozwiązanie energooszczędne pozwala także ograniczyć lokalne zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla oraz przyczynia się do spadku zanieczyszczenia powietrza powstałego w następstwie tzw. niskiej emisji.

Nowy rządowy program termomodernizacji

Dla wielu Polaków największą przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych w budynku mieszkalnym są ich koszty. Prace wykonywane w ramach termomodernizacji wymagają dużych nakładów finansowych, a wielu Polaków nie stać na ich pokrycie.

Nowy systemowy program termomodernizacji, który jak zapowiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ma zostać przygotowany do połowy bieżącego roku, będzie sposobem na to, by pomóc rozwiązać ten problem. Dzięki systemowej termomodernizacji domów jednorodzinnych zmniejszeniu uległaby ilość generowanych, szkodliwych substancji nawet o ponad 60%. Powszechna termomodernizacja może na stałe zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło oraz paliwa, zaoszczędzić pieniądze a przy tym wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Dzięki niemu większość polskich rodzin ma szansę na komfortowe mieszkanie i niższe rachunki za ogrzewanie.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne są wspierane finansowo przez państwo już od kilkunastu lat. Zasady pomocy określa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 19 marca 2009 roku. Jednym z najbardziej znanych, aktualnych dofinansowań jest premia termomodernizacyjna, która jest udzielana na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). O jej przyznanie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem otrzymania takiej premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji oraz wykazanie przez inwestora (na podstawie audytu energetycznego) realnych oszczędności, które zapewni to przedsięwzięcie.

Sterowanie ogrzewaniem a energooszczędność budynku

Obok technologii budowlanych duży wpływ na zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej mają instalacje budynkowe. Niska sprawność instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej powoduje większe zużycie energii oraz znaczną emisję zanieczyszczeń. To w konsekwencji obciąża nasze portfele, a także środowisko naturalne.

Tam gdzie instalacje nie są sterowane, istnieje ryzyko ciągłego, pełnego otwarcia zaworów grzejnikowych przez całą dobę czy ogrzewania pomieszczeń, w których nikt nie przebywa. Współczesne systemy sterowania ogrzewaniem są w stanie ograniczyć te straty, ponieważ dają użytkownikom szansę na wygodne i precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach poprzez sterowane zdalnie termostaty grzejnikowe lub skonfigurowane z urządzeniem grzewczym nowoczesne regulatory pokojowe.

4 proste sposoby na oszczędzanie ciepła za pomocą sterowników

Sterowniki do urządzeń grzewczych firmy TECH Sterowniki to cała gama nowoczesnych produktów do sterowania różnymi typami urządzeń grzewczych. Wśród nich znajdują się sterowniki do ogrzewania grzejnikowego, systemy ogrzewania podłogowego, sterowniki do energii odnawialnej i wiele innych. Dzięki nowoczesnym, inteligentnym systemom sterowania można osiągnąć znaczne oszczędności. Wskazane jest, by takie systemy sterowania ogrzewaniem instalować także w budynkach, które są poddawane termomodernizacji. To wpłynie na energooszczędną pracę instalacji, zwiększy żywotność urządzeń i wydłuży cykle konserwacyjne.

Termomodernizacja budynku przynosi znaczne oszczędności

W definicji termomodernizacji zawiera się ocena parametrów budynku mieszkalnego, harmonogram prac, zmiany w systemach ogrzewania oraz wentylacji, jak i w samej strukturze budynku aż po montaż urządzeń umożliwiających pozyskanie darmowej energii. O takim przedsięwzięciu warto pomyśleć, gdy utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest trudne i wiąże się z wysokimi kosztami, jeśli przegrody domu nie spełniają podstawowych założeń dotyczących współczynnika przenikania ciepła ,,U” lub gdy głównym urządzeniem grzewczym w domu jest stary, wyeksploatowany i mało wydajny kocioł. Efektywna termomodernizacja wymaga całościowego podejścia do kwestii remontu z uwzględnieniem charakterystyki zużycia energii w zróżnicowanych budynkach oraz odnawialnych źródeł energii. Warto też pamiętać o rozważnej regulacji dzięki nowoczesnym sterownikom. Będą one stanowić swoiste wsparcie dla wprowadzanych rozwiązań energooszczędnych w domu po termomodernizacji – pozwolą efektywnie zarządzać wytworzonym ciepłem i uzyskać pełną kontrolę nad temperaturą w domu.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy