Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Porady   |   Prawo   |   05.04.2023

Każdy, kto rozlicza swój podatek dochodowy w Polsce, ma prawo do regularnego korzystania z różnego rodzaju zwolnień podatkowych oraz ulg, czyli odliczeń, których zastosowanie powoduje obniżenie wysokości podatku. Obok ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, internetowej, odsetkowej i wielu innych, w publicznym spisie widnieje również ulga termomodernizacyjna. W ostatnich latach ta ostatnia zauważalnie zyskuje na znaczeniu – podatnicy coraz częściej decydują się bowiem na przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w swoim domu, polepszając tym samym swój komfort życia oraz wspólne środowisko naturalne. Czym charakteryzuje się ten rodzaj odliczenia, jaka jest jego wysokość i wreszcie kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

W skrócie:

  • Ulga termomodernizacyjna umożliwia obniżenie podstawy podatkowej o koszty poniesione w związku z pracami termomodernizacyjnymi i w efekcie uzyskanie niższego podatku do zapłaty; odliczenie dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym.
  • Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej ma na celu zachęcenie podatników do podjęcia działań mających zmniejszyć straty ciepła w domu, na rzecz poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego.
  • Suma poszczególnych odliczeń nie może przekroczyć kwoty 53 tysięcy złotych, a podstawą rozliczenia są faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT.
  • By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej należy spełnić szereg warunków, jednak najważniejszy z nich zakłada bycie właścicielem lub współwłaścicielem konkretnego domu jednorodzinnego, również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.
  • W celu zmaksymalizowania możliwości cieplnych domu na każdym etapie termomodernizacji budynku warto współpracować z profesjonalistami w branży.

Spis treści:

Czym jest i jak działa ulga termomodernizacyjna?
Jaki jest cel ulgi termomodernizacyjnej?
Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?
Ulga termomodernizacyjna – kto może odliczyć ją od podatku?
Termomodernizacja a profesjonalne usługi

Czym jest i jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to jedna z wielu dostępnych ulg podatkowych, z której mogą skorzystać podatnicy podczas składania zeznania PIT. Umożliwia ona obniżenie podstawy podatkowej o koszty poniesione w związku z pracami termomodernizacyjnymi i w efekcie uzyskanie niższego podatku do zapłaty. Ulga dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym. W obecnym kształcie ulga termomodernizacyjna obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 roku, na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018., poz. 2246). Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzenia na zasadnicze pytanie – kto może odliczyć ulgę termomodernizacyjną od podatku – zastanówmy się przez chwilę, jaki jest jej ogólny cel.

Jaki jest cel ulgi termomodernizacyjnej?

Przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych to nie tylko gwarantowana poprawa komfortu cieplnego oraz zysk w postaci oszczędności na ogrzewaniu i energii. To także bezcenny wkład w ochronę naszego środowiska naturalnego. Zasadniczym celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest więc zachęcenie podatników do inwestowania w ocieplenie budynku czy wymianę źródła energii, czyli podjęcie konkretnych działań mających na celu zmniejszenie strat ciepła w domu. W końcu im więcej szczelnych, ekonomicznych i coraz bardziej ekologicznych domów, tym mniejsze zużycie węgla i pozostałych paliw stałych, a tym samym lepsza jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Ulga_termomodernizacyjna

Jak działa ulga termomodernizacyjna? To proste!

poniesienie wydatków na prace termomodernizacyjne → spełnienie niezbędnych warunków → wnioskowanie o ulgę przy corocznym rozliczeniu PIT → zmniejszenie podatku do zapłaty


Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Liczba realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach nie będzie miała tutaj znaczenia. Podstawą do wnioskowania o tego rodzaju odliczenie podatkowe są faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT. Przyjmuje się, że suma poszczególnych odliczeń nie może przekroczyć kwoty 53 tysięcy złotych. By uniemożliwić rozciąganie realizacji prac termomodernizacyjnych w czasie, a tym samym zachęcić zainteresowanych do ich sprawnego przeprowadzenia, zaleca się ukończenie ich w okresie do 3 lat. W przeciwnym razie ulga będzie musiała zostać zwrócona.

Ulga termomodernizacyjna – kto może odliczyć ją od podatku?

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej od podatku wskazują wyraźnie, że z przywileju tego mogą skorzystać osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie dotyczy więc osób wynajmujących nieruchomość na mocy umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy. Ponadto z odliczenia nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości, których domy są wciąż w trakcie budowy i nie zostały jeszcze oddane do użytku. Pozostałe warunki zakładają kolejno:

  • sfinalizowanie prac termomodernizacyjnych w okresie do 3 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek;
  • konieczność sporządzenia odpowiedniego wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r.;
  • posiadanie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku;
  • udokumentowanie braku finansowania prac termomodernizacyjnych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • udokumentowanie niezaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, nieodliczania od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nieuwzględniania w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową.

Ulga_termomodernizacyjna_finansowanie

Termomodernizacja a profesjonalne usługi

Pamiętaj, że kompleksowa termomodernizacja to nie tylko zabezpieczenie budynku przed nadmierną utratą ciepła (remont ścian, podłóg, stropów i dachu, wymiana okien i drzwi, docieplenie budynku itd.), ale także zaopatrzenie się w bardziej wydajne i ekologiczne źródło ciepła oraz inteligentny system sterowania ogrzewaniem. Na ostatnią kwestię warto zwrócić szczególną uwagę, będzie ona bowiem miała wpływ nie tylko na faktyczną wydajność systemu ogrzewania, ale także na komfort jego codziennej obsługi. Firma Tech Sterowniki od lat specjalizuje się w produkcji sterowników do każdego typu urządzeń grzewczych, dbając zarówno o funkcjonalność, jak i estetyczną stronę swoich produktów. Zapoznaj się z naszą ofertą i jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Kompleksowy remont budynku wymaga nie tylko rzetelnego planu, ale także niemałego wkładu finansowego. I choć odliczenie ulgi termomodernizacyjnej od podatku to oczywiście spore wsparcie, w celu osiągnięcia maksimum możliwości cieplnych domu na każdym etapie termomodernizacji budynku warto współpracować z profesjonalistami w tej dziedzinie.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy