Ekoprojekt – co się zmieniło w 2022 roku?

Porady   |   Prawo   |   25.04.2022

Troska o środowisko oraz lepszą jakość powietrza to dwa główne powody wprowadzenia w budownictwie zmian w przepisach unijnych dotyczących zakupu oraz eksploatacji urządzeń grzewczych. Zmiany te dotyczą nie tylko Polski, ale również innych państw członkowskich. Wymagania odnoszące się do poszczególnych urządzeń grzewczych nieco się różnią. W tym wpisie skupimy się na tych, które weszły w życie w tym roku.

Ekoprojekt a kotły na paliwo stałe

Ekoprojekt to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2009/125/WE, która dotyczy emisji spalin generowanych przez piece, kominki oraz inne urządzenia energetyczne. W związku z jej wprowadzeniem wszystkie kotły oraz kominki, które tych norm nie spełniają, nie mogą być legalnie sprzedawane inwestorom. To kolejne zmiany od czasu obowiązywania przepisu, który zakazał sprzedaży na terenie UE kotłów, które nie spełniają normy Ekoprojektu. Dyrektywa EcoDesign weszła w życie 1 stycznia 2020 roku dla kotłów na paliwo stałe. Dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189

Zmiany w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu i użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej. Dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (kominki, piece, kuchenki): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185.

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

 • miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania wyłącznie biomasy niedrzewnej;
 • miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych wyłącznie do użytku na zewnątrz;
 • miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których bezpośrednia moc cieplna wynosi mniej niż 6% łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;
 • miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie, ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;
 • produktów do ogrzewania powietrznego;
 • pieców do saun.

Sezonowa efektywność energetyczna

przepisy ogrzewanie

Najważniejsze wymogi od 1 stycznia 2022 dotyczące efektywności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:

 • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania – minimum 30%;
 • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów – minimum 65%;
 • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące drewno prasowane w formie peletów – minimum 79%;
 • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez kuchenki – minimum 65%.

Emisja cząstek stałych

emisja-czastek-stalych

Wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do emisji cząstek stałych z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (wartości minimalne) obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku – wytyczne:

 • emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 50 mg/m3 przy 13 % O2 lub 6 g/kg (suchej masy) w zależności od wybranej metody pomiaru;
 • emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 40 mg/m3 przy 13% O2 lub 5 g/kg (suchej masy) lub 2,4 g/kg (suchej masy) w przypadku biomasy lub 5 g/kg (suchej masy) w przypadku paliwa kopalnego stałego; w zależności od wybranej metody pomiaru;
 • emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 20 mg/m3 przy 13% O2 lub 2,5 g/kg (suchej masy) lub 1,2 g/kg (suchej masy) w zależności od wybranej metody pomiaru.

Emisja organicznych związków gazowych

emisja-zwiazkow-organicznych

Emisje organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – wytyczne:

 • emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 120 mgC/m3 przy 13% O2;
 • emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 60 mgC/m3 przy 13% O2.

Emisje tlenku węgla

emisja-tlenku-wegla

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – wytyczne:

 • emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 2 000 mg/m3 przy 13% O2;
 • emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 1 500 mg/m3 przy 13% O2;
 • emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 300 mg/m3 przy 13% O2. 21.7.2015 L 193/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

Emisje tlenków azotu

emisja-tlenku-azotu

Emisje tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – wytyczne:

 • emisje NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania i z kuchenek wykorzystujących biomasę nie przekraczają 200 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13% O2;
 • emisje NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania i z kuchenek, wykorzystujących paliwo kopalne stałe, nie przekraczają 300 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13% O2.

Informacje na temat produktu

Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe konieczne jest uwzględnianie szczegółowych informacji na temat produktów w instrukcjach obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów. Ważne informacje, które są umieszczane to:

 • dane techniczne, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu;
 • środki ostrożności, jakie muszą być zachowane w trakcie montażu lub
  konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe;
 • dane na temat demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania po upływie okresu przydatności do użycia;
 • dokumentacja techniczna do celów oceny zgodności zawierająca ściśle określone w rozporządzeniu elementy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185. Nowe unijne przepisy dotyczące emisji spalin, pieców oraz kominków weszły w życie początkiem 2022 roku i są dość wyśrubowane. Aby zmniejszyć koszty ogrzewania w swoim domu, zachęcamy do zapoznania się z naszymi urządzeniami do sterowania ogrzewaniem. W naszej ofercie dostępne są sterowniki do kotłów, sterowniki do kominków, sterowniki do ogrzewania grzejnikowego, sterowniki do ogrzewania podłogowego i wiele innych.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy

Co nowego

na blogu TECH Sterowniki

Wszystkie artykuły
7 nowoczesnych rozwiązań, które zwiększą wygodę i bezpieczeństwo w Twoim domu

7 nowoczesnych rozwiązań, które zwiększą wygodę i bezpieczeństwo w Twoim domu

Jak zmienić swoją przestrzeń mieszkalną w smart home? Zapraszamy na krótki przegląd technologii, w które warto zainwestować w swoim domu.

Zobacz więcej
Sterowanie ogrzewaniem a ekologia, czyli jak być bardziej eko w swoim domu

Sterowanie ogrzewaniem a ekologia, czyli jak być bardziej eko w swoim domu

W jak sposób oszczędzać i jednocześnie dbać o środowisko naturalne? Poznaj sprawdzone sposoby.

Zobacz więcej
Jak wybrać materiał na posadzkę pod podłogówkę?

Jak wybrać materiał na posadzkę pod podłogówkę?

W tym wpisie przyjrzymy się bliżej różnym materiałom na posadzkę i ocenimy, jakie są ich zalety oraz ewentualne wady.

Zobacz więcej