Jakie wymogi muszą spełniać grzejniki

Nasze produkty   |   Sterowniki do ogrzewania grzejnikowego   |   Porady   |   Prawo   |   23.04.2019

Grzejniki to jedne z najważniejszych elementów systemu grzewczego. Na rynku dostępne są ich różne rodzaje, ale wszystkie bez względu na typ muszą spełniać określone wymagania oraz posiadać specjalne atesty. Na jakie oznaczenia zwrócić uwagę przy zakupie? Co oznaczają symbole literowe i liczbowe umieszczane na etykietach grzejników?

Wymogi prawne, które musi spełnić każdy grzejnik

Sprzedawca, który chce wprowadzić grzejniki swojej firmy do obrotu, musi dopilnować, aby jego produkty spełniały odpowiednie wymagania.

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady wprowadzania grzejników do obrotu to:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 • PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne
 • PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badań

Oznaczenia na grzejnikach bez tajemnic

Podczas doboru grzejnika należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak kształt, wielkość, marka czy cena urządzenia.

Nie można także zapomnieć o jakości, gdyż grzejnik jest produktem kupowanym w zamyśle na wiele lat. Pytanie, jak sprawdzić jakość produktu w momencie zakupu? Kluczowe są oznaczenia. Każdy grzejnik ma tzw. etykietę produktu – znajduje się tam informacja o rodzaju, wymiarach, przeznaczeniu urządzenia oraz warunkach jego montażu. Dodatkowo znajdują się tam dane świadczące o tym, że grzejnik spełnia odpowiednie normy i przepisy.

Bezwzględnie najważniejszym oznaczeniem jest znak potwierdzający dopuszczenie danego produktu do obrotu i wykorzystania w budownictwie, a także zgodności z europejską normą zharmonizowaną czy europejską aprobatą techniczną.

W krajach UE jest to oznaczenie CE. Jeśli w przypadku danego wyrobu budowlanego wydano zharmonizowane normy europejskie lub europejską aprobatę techniczną, producenci wydają deklarację zgodności, która potwierdza spełnienie wymagań systemu oceny zgodności. Wtedy produkt może być oznaczony znakiem CE. Warto pamiętać, że oznaczenie CE to nie jest certyfikat grzejnika. Oznacza jedynie deklarację zgodności z załącznikiem ZA do PN-EN 442-1:2015-02 i że został poddany procedurze polegającej na ocenie właściwości użytkowych. Stosowanie takiego oznaczenia jest obowiązkiem producenta.

Na etykiecie musi się znaleźć także informacja zawierająca numer oraz datę, kiedy deklaracja zgodności została wystawiona. Ważne jest także wskazanie dokumentu, na podstawie którego producent miał prawo wystawić deklarację.

Każdy grzejnik posiada własną etykietę z systemem oznaczeń. Nie każdy wie, co oznaczają symbole literowe i liczbowe, które wskazują producenci urządzeń grzejnych. Ich wyjaśnienie przedstawia poniższa grafika.

Oznaczenie grzejników płytowych

Gwarancja

Podczas zakupu grzejnika należy zwrócić uwagę, czy produkt jest objęty gwarancją. Takiej gwarancji potwierdzającej jakość produktów może udzielić zarówno sprzedawca, jak i producent urządzenia. Z punktu widzenia klienta lepszym rozwiązaniem jest gwarancja uzyskana od producenta. A to dlatego, że pozwala zyskać dodatkowe informacje dotyczące przeznaczenia grzejników z wyróżnionymi przypadkami, kiedy gwarancja nie obowiązuje. To pozwala zapobiec dowolnej interpretacji zapisów.

Na uzyskanie gwarancji ważny wpływ ma sposób montażu grzejników w instalacji oraz ich eksploatacji. Odrębne u różnych producentów są oznaczenia dotyczące stosowania grzejników. Niektórzy z wytwórców mają dokładnie określone wymagania, do jakich budynków dane grzejniki są przeznaczone, w innych przypadkach jest to zdefiniowane bardzo ogólnikowo.

Garść wskazówek na temat doboru grzejnika

Aby grzejniki mogły zagwarantować właściwą pracę układu ogrzewania, muszą być odpowiednio dobrane. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru grzejnika

Moc cieplna grzejnika

Jest podawana dla tzw. średniej różnicy temperatur – ΔT. Określa ona zdolność grzejnika do oddawania ciepła pomieszczeniu, a jednostką pomiaru jest WAT. Moc grzewcza urządzenia odnosi się zawsze do konkretnych temperatur wody zasilającej i powrotnej oraz pomieszczenia.

Moc powinna być zawsze dopasowana do zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia. Dodatkowo liczy się maksymalne ciśnienie pracy – jakie ciśnienie może być maksymalnie podane przez grzejnik oraz maksymalna temperatura pracy – jaka temperatura może zostać podana przez grzejnik.

Wielkość grzejnika

Inaczej pojemność wodna, powinna być dobrana do wydajności instalacji.

Grzejniki są produkowane w różnych wymiarach, dzięki czemu można je dopasować do wymogów instalacji CO oraz aranżacji pomieszczenia. Grzejnik trzeba też dobrać do miejsca montażu tak, by  nie zaburzał estetyki wnętrza. Stąd właśnie ze względów estetycznych czasem lepiej zdecydować się na dwa mniejsze grzejniki zamiast jednego dużego. Podstawowym ograniczeniem jest ilość dostępnego miejsca do zagospodarowania. Warto pamiętać o tym, by tak dobrać grzejnik, aby jego odległość zarówno od podłogi, jak i od parapetu nie była mniejsza niż 10-12 cm.

Sposób podłączenia

Typ podłączenia jest bardzo ważnym kryterium, kiedy chcemy dokonać wymiany grzejnika albo wykonać niewielki remont.

Do wyboru pozostaje podłączenie boczne lub dolne. Warto pamiętać o tym, że grzejniki różnią się także rozstawem i średnicą króćców przyłączeniowych.

Materiał wykonania

Grzejniki różnią się między sobą nie tylko parametrami, ale także konstrukcją i materiałem wykorzystanym do ich produkcji. Na rynku dostępne są grzejniki stalowe, aluminiowe, miedziane i żeliwne. Każde z nich mają swoje wady i zalety związane z charakterystycznymi cechami. Przykładowo kaloryfery stalowe charakteryzują się małą pojemnością wodną, co umożliwia szybkie nagrzanie mieszkania i mogą mieć różną wielkość oraz formę, dzięki czemu bardzo dobrze wypełniają przestrzeń w pomieszczeniach.

Dodatkowe warunki i zalecenia

Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. montażu grzejnika.

W miarę możliwości grzejniki powinny być montowane na ścianie zewnętrznej pod oknem. Dzięki temu zimne powietrze przepływające przez okno jest ogrzewane przez grzejnik i równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu.

Czy grzejnik może być energooszczędny?

Najważniejszą funkcją grzejników jest dostarczenie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń. Grzejnik może posiadać szereg funkcji, które będą zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii i działać tylko wtedy kiedy potrzebujemy i to możliwie najbardziej efektywnie. Pożądana temperatura jest utrzymywana z niezwykłą precyzją.

Bezprzewodowe siłowniki elektryczne to duży krok w kierunku zwiększania oszczędności energii. Dziś praktycznie nie montuje się już grzejników bez zaworów oraz siłowników elektrycznych. To ważne, ponieważ ta armatura sterująca pozwala optymalnie wykorzystać ciepło dostarczone przez czynnik grzewczy. Dzięki nim można zredukować wydatki na ogrzewanie grzejnikowe nawet o 20%. Przede wszystkim takie oszczędności są możliwe poprzez ustawienie odpowiednich parametrów temperatury w systemie dobowym oraz tygodniowym. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór siłownika do wkładki termostatycznej.

Źle skompletowane elementy ograniczają możliwości regulacji w pełnym zakresie.

System grzejnikowy TECH Sterowniki – najważniejsze zalety:

 • nawet 20% redukcji wydatków na ogrzewanie,
 • łatwa obsługa,
 • szybki montaż,
 • bezprzewodowa komunikacja,
 • duży wybór urządzeń do wyboru,
 • dyskretne, estetyczne wzornictwo,
 • siłownik kompatybilny z różnymi modelami grzejników, dzięki adapterom,
 • możliwość rozbudowy dla wygody i oszczędności.

Montaż głowicy na grzejniku

Grzejniki prawidłowo dobrane i eksploatowane

Wybór grzejników to ważna decyzja. Od doboru, a także ich sterowania zależy ogrzewanie domu. Gwarantują komfort, oszczędności oraz bezpieczeństwo systemu grzewczego. Jeśli zadbaliśmy już o odpowiedni dobór parametrów, to nie zapomnijmy o doborze systemu zarządzającego, by grzejniki nie tylko działały prawidłowo, ale też pozwalał osiągnąć komfort cieplny mniejszym kosztem.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy