Efektywność pracy grzejników – wnioski z ankiety


Czy grzejniki w Twoim domu pracują efektywnie? To temat ankiety internetowej, którą przeprowadziliśmy w okresie od 31.01. do 15.03.2020 roku. Dotyczyła ona najczęściej poruszanych tematów związanych z eksploatacją systemu grzewczego, w tym m.in. kosztów ogrzewania i sposobów na uzyskanie oszczędności. Jesteście ciekawi wyników badania? Poniżej prezentujemy uzyskane dane i wnioski płynące z przeprowadzonej ankiety.

Respondenci badania

W ankiecie internetowej udział wzięły 324 osoby. Zebraliśmy informacje na temat ich wieku, miejsca zamieszkania, typu zajmowanego budynku mieszkalnego oraz jego metrażu. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 31-40 lat (40,7%), a kolejną w wieku 20-30 lat, dokładnie 25% wszystkich uczestników ankiety. Aż 49,7% odpowiedzi udzieliły osoby mieszkające na wsi. Kolejną grupę stanowiły osoby z miast liczących 20-100 tys., najmniejszą mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. (zaledwie 5,9%).

Ponad połowa, bo aż 59,6% ankietowanych to mieszkańcy domów jednorodzinnych, 14,8% badanych to mieszkańcy bloków. Różnie natomiast rozkładał się podział na deklarowany metraż pomieszczeń. Największa liczba osób wskazała na powierzchnię mieszkalną w granicach 100-150 m² – 26,5%, nieco mniej w granicach 50-100 m² – 24,1% badanych.

Respondenci badania

Ile płacimy za ogrzewanie?

Pierwsze z pytań zadanych ankietowanym dotyczyło kosztów ponoszonych w ciągu roku za ogrzewanie.

Największy odsetek osób, bo aż 44,6% przyznaje, że roczne koszty za ogrzewanie pomieszczeń kształtują się u nich na poziomie 2 do 4 tys. zł rocznie. Aż 24% wskazała na wydatki rzędu 1-2 tys. zł rocznie, a 11,4% oszacowała koszty na poziomie 4-6 tys. zł. Dokładne wyniki przedstawiające wszystkie udzielone odpowiedzi przedstawia poniższy diagram kołowy.

Roczne koszty ogrzewania

Grzejniki czy grzejniki i podłogówka?

W kolejnym pytaniu staraliśmy się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w systemie grzewczym osób ankietowanych pracują tylko grzejniki, czy jest również zamontowane ogrzewanie podłogowe.

Aż 45,4% ankietowanych potwierdziło, że pracuje u nich w domu także ogrzewanie podłogowe, pozostała część, czyli 54,6% wskazała na samodzielnie funkcjonujące ogrzewanie grzejnikowe.

Poziom zadowolenia z aktualnej pracy grzejników

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań było określenie, w jakim stopniu użytkownicy systemu grzejnikowego są zadowoleni z dotychczasowej pracy grzejników w pomieszczeniach. Z uzyskanych danych wynika, że poziom zadowolenia jest umiarkowany lub wysoki.

Poziom zadowolenia z aktualnej pracy grzejników

Edycja temperatury w pomieszczeniach

Jednym ze sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie jest edycja temperatury m.in. w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Zapytaliśmy więc ankietowanych, czy w swoich domach różnicują poziom temperatury w pomieszczeniach.

Aż 76,9% potwierdziło, że dopasowuje temperaturę w pomieszczeniach do potrzeb. 23,1% wskazało, że nie podejmuje takich działań. To pokazuje, że większość osób ma świadomość tego, jak wielki wpływ na rachunki i komfort cieplny ma sterowanie temperaturą.

Edycja temperatury w pomieszczeniach

Wyłączenie ogrzewania na czas nieobecności

Kolejne pytanie dotyczyło jednej z praktyk, nawyków związanych z obsługą ogrzewania, a mianowicie jego wyłączenia na czas nieobecności. W tym zakresie zdania są podzielone. 45,4% ankietowanych potwierdziło taką praktykę, a 54,6% zadeklarowało, że nie podejmuje działań. W ankiecie znalazło się też pytanie dotyczące tego, jak często ankietowani obniżają temperaturę w pomieszczeniach na noc lub gdy wychodzą z domu. Najwięcej osób wskazało, że korzysta z takiej praktyki, ale nie jest to znacząca przewaga, ponieważ liczba ankietowanych, które udzieliły pozostałych odpowiedzi, jest zbliżona.

Wyłączenie ogrzewania na czas nieobecności

Problemy z ogrzewaniem pomieszczeń

Ważną częścią ankiety było zdefiniowanie najważniejszych, często powtarzających się problemów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń. W pytaniu chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, które z niedogodności są dla naszych ankietowanych najbardziej uciążliwe. Trzy najczęściej powtarzające się odpowiedzi przedstawia poniższa grafika.

Problemy z ogrzewaniem pomieszczeń

Kolejne pytanie również dotyczyło problemów związanych z eksploatacją systemu grzewczego, a dokładnie przeszkód w efektywnym zarządzaniu ogrzewaniem.

Najwięcej, bo aż 56,2% ankietowanych wskazało na brak odpowiednich urządzeń do sterowania, kolejnymi padającymi argumentami były: brak czasu (21,9%) oraz brak wiedzy na temat zarządzania ciepłem (21%).

Przeszkody w efektywnym zarządzaniu ogrzewaniem

Sposoby i rozwiązania

Bardzo ważnym zagadnieniem po zdefiniowaniu przeszkód było określenie dotychczasowych sposobów ograniczania strat ciepła w budynku lub mieszkaniu. Ankietowani mogli wskazać na kilka rozwiązań.

Najczęściej wybieranym sposobem okazał się montaż szczelnych okien i drzwi. Wskazało na nie 57,5% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się termomodernizacja budynku, czyli 52,9% ankietowanych. Aż 28,3% osób wskazało na instalację urządzeń do zarządzania, a na montaż rolet zewnętrznych 19,1% badanych. Zaledwie 12,9% zadeklarowało, że do tej pory nie korzystało z żadnego z wymienionych sposobów.

W jaki sposób starasz się ograniczyć straty ciepła w mieszkaniu?

Kluczowe cechy w zarządzaniu ogrzewaniem

Ankietowani zostali także zapytani, co jest dla nich najważniejsze w zarządzaniu ogrzewaniem.

Aż 59,1% wymieniło w pierwszej kolejności prostotę obsługi. Kolejne, często padające odpowiedzi to możliwość zdalnej kontroli i edycji parametrów pracy, a następnie szybkość reakcji/działania, precyzja pomiaru i możliwość planowania pracy z wyprzedzeniem. Poniżej dokładne odpowiedzi.

Kluczowe cechy w zarządzaniu ogrzewaniem

3 pytania o montaż i konserwację systemu grzewczego

Ważne dla żywotności urządzeń grzewczych i kosztów eksploatacji są: prawidłowy montaż oraz eksploatacja systemu. Aż 69,4% osób potwierdziło, że konserwuje system, 19,1% deklaruje, że tego nie robi, pozostali nie wiedzą, jaka praktyka jest stosowana w budynkach, w których mieszkają (dotyczy to przede wszystkim mieszkańców bloków). Czy system grzewczy u ankietowanych był montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami? W ponad 70% przypadków tak, u 11,7% nie, natomiast 18,2% nie ma wiedzy na ten temat.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy w tym roku planowana jest modernizacja systemu grzejnikowego. 25,9% deklaruje, że tak, nie zamierza podejmować działań 46,6% badanych, a 27,5% osób nie jest jeszcze zdecydowana.

Montaż i konserwacja systemu grzewczego

Co w największym stopniu mogłoby pomóc w efektywnym zarządzaniu ogrzewaniem?

To dodatkowe, nieobowiązkowe pytanie w ankiecie. Każda osoba, która zdecydowała się na udzielenie na nie odpowiedzi, miała szansę uzyskać jeden z 3 pakietów gadżetów w logo firmy TECH Sterowniki. Odpowiedzi na tak postawione pytanie, były różne. 3 nagrodzone można przeczytać we wpisie: https://www.techsterowniki.pl/blog/jak-efektywnie-pracuja-grzejniki-w-twoim-domu--ankieta

Można wymienić pewne tendencje jak:

  • wymiana kotła na nowy,
  • zmiana źródła ciepła,
  • przeprowadzenie termomodernizacji budynku,
  • montaż odpowiednich urządzeń do sterowania,
  • rozbudowa o systemy zdalnego sterowania,
  • zwiększenie świadomości poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy np. w czasie szkoleń.

Eksploatacja systemu grzewczego – ważna dla zdrowia i oszczędności

Przed inwestorami stoi dziś wiele wyzwań. Zmieniające się przepisy, które mają na celu zmniejszenie ilości szkodliwych substancji przenikających do środowiska, powodują, że trzeba szukać kolejnych sposobów na zwiększenie efektywności pracy nie tylko systemów grzejnikowych, ale także innych systemów grzewczych. To także pokazuje, jak ważne jest sterowanie, aby system grzewczy mógł być pod stałą kontrolą, móc uzyskiwać jak najlepsze wyniki, zarządzanie było wygodniejsze, ale też mniej toksycznych substancji dostawało się do środowiska.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w naszej ankiecie. Wasze opinie i sugestie są dla nas ważne podczas pracy i modernizowania kolejnych sterowników do zarządzania ogrzewaniem, które dzięki temu mogą lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania w zmieniającym się środowisku.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy