Najczęstsze problemy związane z pracą sterowników kotłowych

Sterowniki do kotłów   |   TECH   |   18.10.2016


Wraz z początkiem października i spadkiem temperatury na zewnątrz zazwyczaj zaczynamy intensywniej ogrzewać pomieszczenia w naszym domu. Jeśli jesteśmy posiadaczami kotła grzewczego, wyposażonego w inteligentną automatykę to z pewnością jego praca będzie sprawniejsza i ekonomiczniejsza. W razie wystąpienia niespodziewanej awarii warto jednak wiedzieć jak określić jej przyczynę i przywrócić prawidłowe działanie sterownika. Dziś, na łamach naszego bloga prezentujemy 8 najczęściej spotykanych alarmów oraz usterek związanych z pracą sterowników do kotłów, z którymi możemy mieć do czynienia w okresie grzewczym. Fachowych porad na temat prawdopodobnych przyczyn awarii oraz sposobów ich diagnozowania udziela dział serwisowy firmy TECH Sterowniki.

Podstawowe pojęcia 

Dla zrozumienia najważniejszych kwestii dotyczących obsługi sterowników do kotłów ważna jest znajomość 3 terminów związanych z ich pracą, które definiujemy poniżej.

 

1. Praca ręczna – każdy sterownik firmy TECH jest wyposażony w funkcję „praca ręczna”, która jest dostępna w menu podstawowym.

Ustawienia sterownika w trybie pracy ręcznej
Ustawienia sterownika w trybie pracy ręcznej

Jeżeli jedno z urządzeń podłączonych do sterownika nie działa w trybie pracy automatycznej, podstawową czynnością, którą należy wykonać jest wejście do menu i próba uruchomienia urządzenia w celu diagnozy. Jeżeli urządzenie działa w trybie pracy ręcznej (np. wentylator) to prawdopodobnie zarówno sterownik, jak i urządzenie są sprawne, a problem tkwi w ustawieniach. Jeżeli nie potrafimy samodzielnie rozwiązać problemu, możemy skorzystać z funkcji „ustawienia fabryczne”, którą opisujemy w następnym punkcie.

 

2. Ustawienia fabryczne – każdy sterownik firmy TECH jest wyposażony w funkcję „ustawienia fabrycznie”, dostępną w menu podstawowym.

Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych
Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych

Po zatwierdzeniu funkcji “ustawienia fabryczne” zostają przywrócone wszystkie ustawienia, które zostały zmienione przez użytkownika od momentu załączenia stanu fabrycznego, np. konfiguracje pracy pomp, nastawy pracy podajnika wentylatora itp.

 

3. Podłączenie urządzenia na „krótko” – każde urządzenie wykonawcze (np. pompa obiegowa, wentylator, podajnik paliwa) podłączone do sterownika firmy TECH jest zasilane napięciem 230 V. Można je załączyć bezpośrednio do gniazdka (np. za pomocą kabla zasilacza komputerowego), w celu sprawdzenia jego działania.

Podłączenie urządzenia na krótko (za pomocą kabla)
Podłączenie urządzenia na krótko (za pomocą kabla)

Często spotykane alarmy oraz usterki

Poniżej prezentujemy najczęstsze problemy, z którymi możemy mieć do czynienia w trakcie obsługi sterowników kotłowych. Jakie czynności możemy wykonać samodzielnie, by przywrócić prawidłowe działanie sterownika, a kiedy musimy skorzystać z pomocy serwisu? Dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

1. Czujnik temperatury uszkodzony

 

Alarm związany z brakiem odczytu informacji z czujnika (czujnik nie musi być uszkodzony).

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • sprawdzić, czy czujnik jest prawidłowo podłączony

   

  Nieprawidłowe/prawidłowe podłączenie czujnika
  Nieprawidłowe/prawidłowe podłączenie czujnika
 • jeżeli czujnik jest przedłużany, należy sprawdzić jakość połączenia (zalecane połączenie lutowane)
 • sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony mechanicznie (w szczególności dotyczy to czujnika podajnika, ponieważ często przewód zostaje przetopiony)
 • w celu sprawdzenia poprawności działania czujnika można zamienić czujniki miejscami (np. czujnik cwu z czujnikiem podajnika)
 • jeżeli istnieje taka możliwość, można sprawdzić oporność czujnika. W temperaturze pokojowej powinna ona wynosić ~ 2k Ω dla czujnika temperatury, a dla czujnika temperatury spalin ~ 1k Ω.

 

2. Temperatura mosfet za wysoka

 

Alarm związany z przegrzewaniem układu sterowania wentylatorem.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • mocno zabrudzony wentylator
 • uszkodzony wentylator (np. zatarte łożyska)
 • kondensator wentylatora stracił swoją pojemność (taki kondensator można wymienić we własnym zakresie)

Jeżeli po wykluczeniu powyższych czynników problem wciąż występuje, wtedy jego przyczyną mogą być uszkodzone elementy w sterowniku. W takiej sytuacji konieczna jest naprawa urządzenia w serwisie.

 

3. Podajnik zablokowany / błąd hallotronu

 

Alarm związany z brakiem odczytu sygnału z czujnika hallotronu, który sprawdza pozycję szuflady (tłoka)

Czujnik Halla do kotłów z podajnikiem tłokowym
Czujnik Halla do kotłów z podajnikiem tłokowym

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 

Jeżeli nie działa wyłącznie podajnik to przyczyną awarii może być jedna z trzech poniższych sytuacji:

 • podajnik zablokowany mechanicznie – można sprawdzić w trybie pracy ręcznej czy można go załączyć. Jeżeli silnik nagrzewa się i buczy to najprawdopodobniej wystąpiła blokada mechaniczna. Zaleca się kontakt z fachowcami z punktu serwisowego kotła.
 • uszkodzony silnik motoreduktora – jeżeli silnik w pracy ręcznej nie wydaje żadnych odgłosów to można go podłączyć w celu sprawdzenia „na krótko
 • przestawiony czujnik hallotronu – prawidłowe ustawienie czujnika przedstawia poniższe zdjęcie
Ustawienie czujnika hallotronu przy przekładni
Ustawienie czujnika hallotronu przy przekładni

4. Nie działa wentylator i podajnik w trybie pracy automatycznej

 

Jeśli nie działa zarówno wentylator, jak i podajnik w trybie pracy automatycznej to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenia można załączyć w trybie pracy ręcznej.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • rozwarty termik – każdy sterownik firmy TECH jest wyposażony w termik bimetaliczny, który w zależności od typu sterownika wyłącza podajnik i wentylator w temperaturze 85-95°C. Po obniżeniu temperatury o kilka stopni, urządzenia powinny zacząć działać.
 • uszkodzony lub źle podpięty termik – należy sprawdzić, czy termik jest podłączony prawidłowo (informacja może być zawarta w DTR sterownika lub kotła). Jeżeli upewnimy się, że termik jest podłączony prawidłowo, możemy sprawdzić poprawność działania robiąc w jego miejsce zworkę.

Zworka

Jeżeli po podłączeniu zworki uda się uruchomić podajnik i nadmuch, należy wymienić termik na nowy.

 

5. Nie działa wentylator w pracy automatycznej – podajnik działa

 

Wentylator nie załącza się w trybie pracy automatycznej.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • należy sprawdzić w menu „praca ręczna” czy można uruchomić wentylator
 • jeśli wentylator działa poprawnie to przyczyną nieprawidłowości w działaniu jest jedno z ustawień np. załączony regulator pokojowy

 

Jeżeli wentylator w pracy ręcznej nie działa to przyczyną może być:

 • uszkodzony wentylator – można urządzenie podłączyć „na krótko
 • wybity termik STB – jeżeli kocioł jest zamontowany w układzie zamkniętym to może posiadać termik STB, który działa jako dodatkowe zabezpieczenie i wyłącza wentylator w temperaturze 85- 95°C. W zależności od modelu kotła zabezpieczenie należy zresetować ręcznie.
Termik STB niewybity/wybity
Termik STB niewybity/wybity

 

6. Nie działa pompa CO

 

Sterownik nie załącza pompy obiegowej CO.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • należy sprawdzić w menu praca ręczna czy można załączyć pompę CO

 

Jeżeli pompa działa poprawnie to prawdopodobną przyczyną usterki jest jedno z ustawień np.:

I niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni)
II załączony regulator pokojowy
III nie został osiągnięty próg załączania pompy na czujniku CO (należy sprawdzić informacje znajdujące się w instrukcji obsługi sterownika).

 

Jeżeli nie mamy pewności, czy konfiguracja jest prawidłowa możemy przywrócić urządzeniu ustawienia fabryczne.

 

Jeżeli pompa w pracy ręcznej nie działa, przyczyną może być:

 • uszkodzona pompa – należy wymienić lub naprawić pompę
 • uszkodzony sterownik – należy skontaktować się z serwisem firmy TECH Sterowniki.

 

7. Pompa CWU w trybie letnim się nie wyłącza

 

Pompa w trybie letnim domyślnie jest złączona na stałe i nie wyłącza się mimo osiągnięcia zadanej temperatury CWU. Zapobiega to przegrzewaniu się kotła w tym trybie.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • zmienić ustawienie „POMPA CWU LATO” na „wyłącz” (jeżeli chcemy, aby pompa w trybie letnim wyłączała się zgodnie z zadaną CWU). Takie ustawienie jest dostępne w menu „Serwis”.

 

8. Nie działa pompa CWU

 

Sterownik nie załącza pompy CWU.

 

Możliwe przyczyny i sposoby diagnozy:

 • należy sprawdzić w menu praca ręczna czy można załączyć pompę CWU

 

Jeśli pompa działa poprawnie, prawdopodobną przyczyną awarii jest jedno z ustawień np.:

 • niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb ogrzewanie domu)
 • temperatura CO jest niższa niż aktualna CWU
 • nie został osiągnięty próg załączania pompy na czujniku CO (należy sprawdzić instrukcję obsługi sterownika).

 

Jeżeli nie mamy pewności, czy konfiguracja jest prawidłowa to możemy przywrócić urządzeniu ustawienia fabryczne.

 

Jak mówi kierownik serwisu p. Zbigniew Mitoraj:

Użytkownicy naszych sterowników popełniają dwa podstawowe błędy.Po pierwsze, w okresie gdy nie używają kotła zapominają o wypięciu wtyczki zasilającej z sieci elektrycznej – w tym okresie jest najwięcej wyładowań atmosferycznych, które mogą uszkadzać nasze urządzenia. Po drugie zbyt późno wykonują przeglądy przed sezonem grzewczym.

 

To często prowadzi do awarii. Czasami problemy są na tyle poważne, że jedynie osoba, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie może je rozwiązać. Innym razem wystarczy zmienić konkretne parametry pracy sterownika kotłowego czy przywrócić ustawienie fabryczne, by urządzenie zaczęło działać prawidłowo.

 

Problemy związane z pracą sterowników firmy TECH można zgłaszać zarówno w okresie trwania gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Odpowiedzi na pytania związane z działaniem lub serwisem urządzeń firmy TECH Sterowniki można uzyskać kontaktując się z pracownikami serwisu telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 33 875 93 80 albo wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: https://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/zgloszenia-serwisowe/ lub bezpośrednio na adres mailowy: serwis@techsterowniki.pl.

 

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?


Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!Twój komentarzKomentarze

- MICHAŁ

dziękuję za zainteresowanie moim problemem, ponieważ, pomimo uciążliwości, da się z tym problemem żyć, z naprawą sterownika poczekam do zakończenie sezonu grzewczego

Odpowiedz
- TECH STEROWNIKI

Prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym: https://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/zgloszenia-serwisowe/

Odpowiedz
- MICHAŁ

u mnie niestety K1P resetuje się co jakiś czas, najpierw pojawia się „fala” na ekranie, wtedy czasem wystarczy dotknięcie wyświetlacza, i mamy reset,czasem też urządzenie resetuje się w pełni samodzielnie, ostatnio zauważyłem dwukrotnie, że urządzenie „zgubiło” nastawy korekty powietrza, mam tylko cichą nadzieję, że dotrwam jakoś do końca sezonu grzewczego

Odpowiedz
- TECH STEROWNIKI

Potrzebowalibyśmy więcej danych, żeby szczegółowo odpisać. Zachęcamy do prywatnego kontaktu. Generalnie jest tak, że w sterownik po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w stan podtrzymania i w tym stanie co jakiś czas wykonuje przedmuch (w kotłach z podajnikiem również podawane jest paliwo) co uniemożliwia wygaśnięcie. Czas pracy wentylatora, jak i przerwę pomiędzy kolejnymi cyklami przedmuchu można skorygować.

Odpowiedz
- MAX

Co to może być , ustawiam temperaturę na piecu przykładowo na 48 stopni , i mimo że piec ma tą temperaturę to od czasu do czasu załącza dmuchawę jakby temperatura była niższa niż się ustawiło , dlatego cały czas piec grzeje mocniej niż się ustawiło .

Odpowiedz

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.