Listwa PS-10: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Sinum   |   31.05.2024

Inteligentny dom zaczyna się od ogrzewania, w systemie Sinum odpowiada za to listwa PS-10. To precyzyjny i wydajny sterownik zaworów termoelektrycznych, który stanowi podstawę systemu zarządzania ogrzewaniem. Listwa PS-10 jest prosta w obsłudze, zapewnia komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu i pozwala na obniżenie zużycia energii cieplnej.

Spis treści:

Parametry techniczne
Kreator ogrzewania dla PS-10/PS-10m
Konfiguracja termostatów

Listwa PS-10 posiada:

 • 8 wyjść napięciowych;
 • Wyjście napięciowe dedykowane do sterowania pompą.
 • Dwa wejścia dwustanowe.
 • Wyjście beznapięciowe NO-COM-NC

Listwa PS-10 została wyposażona w osiem wyjść przekaźnikowych napięciowych (obciążalność każdego z wyjść maksymalnie 0.3 A), co umożliwia obsługę do 50 siłowników termostatycznych. Dodatkowo posiada dwa wejścia dwustanowe umożliwiające reakcję na konkretne zdarzenia z innych urządzeń.

Wyjście napięciowe dedykowane do sterowania pompą umożliwia automatyczną kontrolę pracy urządzenia, co przekłada się na większe oszczędności i wygodę.

PS-10 obsługuje również wyjście beznapięciowe NO-COM-NC służące do sterowania urządzeniem grzewczym.

Istnieją dwa warianty listwy, PS-10 oraz PS-10m. Różnią się komunikacją, pierwszy bez literki “m” komunikuje się radiowo. Drugi wariant łączy się przewodowo z centralą poprzez magistralę SBUS.

Schemat połączenia urządzeń:

Parametry techniczne:

   Napięcie zasilania

230 V ±10% / 50Hz

   Maksymalny pobór mocy

4W

   Temperatura pracy

5°C - 50°C

   Maksymalne obciążenie wyjścia pompy

0,5 A

   Nominalne obciążenie styku beznapięciowego

230V AC / 0,5 A (AC1)*

24V DC / 0,5 A (DC1)**

   Częstotliwość pracy

868 MHz

   Maksymalna moc nadawania

25 mW

* Kategoria obciążenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obciążenie AC.

** Kategoria obciążenia AC1: prąd stały, obciążenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.

Na obudowie PS-10 znajdują się 3 diody LED sygnalizujące:

 • Pracę pompy.
 • Stan wyjścia beznapięciowego.
 • Status rejestracji urządzenia.

Obok znajduje się 8 kolejnych diod LED informujących o stanie aktywności wyjść napięciowych. Dodatkowo w lewym górnym rogu widoczna jest dioda wskazująca status listwy.

Na obudowie umieszczono również dwa przyciski:

 • Przycisk do pracy ręcznej.
 • Przycisk do uruchomienia procesu rejestracji z urządzeniem nadrzędnym.

W lewym górnym rogu obudowy widoczna jest również dioda zasilania informująca o podłączeniu urządzenia do źródła zasilania.

Kreator ogrzewania dla PS-10/PS-10m:

System Sinum oferuje kreator ogrzewania, stworzony specjalnie do konfiguracji modułów przekaźnikowych z serii PS-10 oraz PS-10m. Kreator jest intuicyjnym samouczkiem, który prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji urządzenia krok po kroku. Umożliwia łatwe dostosowanie typu ogrzewania, dodawanie nowych urządzeń jak i przypisywanie ich do stref grzewczych.

Do konfiguracji potrzebne będą:

 • Moduł przekaźnikowy PS-10 lub PS-10m.
 • Regulator pokojowy lub czujnik temperatury.
 • Urządzenie grzewcze.

Opcjonalne:

 • Czujnik otwarcia okna.
 • Pompa obiegowa.
 • Głowica termostatyczna.
Uruchomienie kreatora ogrzewania dla PS-10/PS-10m:
 1. Zaloguj się na centralę jako użytkownik z rolą Super administrator lub Administrator (kreator ogrzewania dostępny tylko z poziomu aplikacji przeglądarkowej).
 2. Po zalogowaniu wyświetli się okno zachęcające do skorzystania z jednego z kreatorów. Kliknij przycisk Kreator ogrzewania dla PS-10/PS-10m.

W przypadku pierwszego uruchomienia centrali, można skorzystać z filmów instruktażowych, udostępnionych na youtube, na kanale TECH Sterowniki. Wskażą jak uruchomić pierwszy raz centralę oraz jak założyć konto i się zalogować na nie.

Film dotyczący uruchomienia centrali przy użyciu kabla Ethernet: https://www.youtube.com/watch?v=2fPF6NU8glE&list=PLaSmVbOcfzJUB7cPiyct9z1ufAvNQVWKh

Film dotyczący uruchomienia centrali przy użyciu sieci WiFi: https://www.youtube.com/watch?v=XV5v31iUn78&list=PLaSmVbOcfzJUB7cPiyct9z1ufAvNQVWKh&index=2

Do kreatora można również przejść z poziomu ustawień, po zalogowaniu do centrali.

 1. W menu głównym wybierz zakładkę Ustawienia znajdującą się po lewej stronie okna aplikacji.
 2. Następnie rozwiną się opcje ustawień. Kliknij na zakładkę System.
 3. Kliknij przycisk Kreator ogrzewania dla PS-10/PS-10m.

Po uruchomieniu kreatora ogrzewania rozpoczynamy konfigurację krok po kroku.

Wprowadzenie:
 • Kliknij przycisk Zaczynamy.
Dodawanie urządzenia:
 • Kliknij przycisk Dodaj urządzenie PS-10/PS-10m.
 • Kliknij przycisk Dodaj urządzenie PS-10/PS-10m.
 • Kliknij przycisk parowania znajdujący się na obudowie urządzenia.
Tworzenie pomieszczeń:
Pomieszczenia umożliwiają łatwy dostęp do przypisanych im urządzeń. Upraszczają również identyfikację danego urządzenia dzięki automatycznie przypisanej etykiecie z nazwą pomieszczenia.

 • Kliknij przycisk Dodaj pomieszczenie lub skorzystaj z opcji automatycznego przydzielenia pomieszczeń do 8 wyjść napięciowych listwy, klikając przycisk Dodaj pomieszczenia automatycznie.

Przy każdym pomieszczeniu widnieje ikona ustawień pomieszczenia. Po kliknięciu możemy zmienić nazwę, kolor lub ikonę wybranych pomieszczeń w celu dostosowania pod własne potrzeby.

 • Po skonfigurowaniu pomieszczeń, kliknij przycisk Dalej.

Konfiguracja termostatów:

Wirtualne termostaty zostaną automatycznie utworzone oraz przypisane do pomieszczeń. Do każdego z nich przypisze się po jednym z wyjść napięciowych, z listwy.

 • Kliknij przycisk Konfiguruj termostaty.
 • Kliknij przycisk Czujnik temperatury pokojowej.
 • Wybierz czujnik temperatury klikając na niego, jeśli został wcześniej dodany do centrali, w przeciwnym razie kliknij Dodaj nowe urządzenie.
 • Kliknij przycisk parowania znajdujący się na obudowie urządzenia zawierającego funkcję czujnika temperatury.
Wyszukiwanie urządzenia trwa 120 sekund, każde pomyślnie zarejestrowane urządzenie odświeża czas wyszukiwania.

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Zmień główną nazwę urządzenia oraz nazwy funkcjonalności (tj. funkcja regulacji, czujnik wilgotności oraz czujnik temperatury).
Zalecamy nazywać urządzenia w sposób ułatwiający ich identyfikację. Dla przykładu, w przypadku umiejscowienia regulatora w sypialni nad łóżkiem, można nazwać urządzenie w następujący sposób, "Regulator nad łóżkiem". Jeśli dodamy to urządzenie do pomieszczenia o nazwie Sypialnia, pod nazwami funkcjonalności regulatora będzie widoczny tag z nazwą pomieszczenia, w którym się znajduje.

 • Kliknij przycisk Zamknij.
 • Wybierz czujnik temperatury.
 • Następnie kliknij przycisk Następny termostat, aby skonfigurować pozostałe termostaty.
Wirtualny termostat umożliwia dodanie więcej urządzeń dodatkowych, które rozszerzają funkcjonalność urządzenia wirtualnego oraz wpływają na jego algorytm pracy.

Urządzenia dodatkowe:

 • Czujnik temperatury podłogi - umożliwia kontrolę nad ogrzewaniem podłogowym, zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury.
 • Czujnik wilgotności - wyświetla aktualny poziom wilgotności, rozszerza możliwość konfiguracji algorytmu pracy termostatu.
 • Regulator temperatury - umożliwia regulację temperatury zadanej z poziomu fizycznego urządzenia. Temperatura dostosowana do potrzeb użytkownika.
 • Siłownik - umożliwia sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym, poprzez zmianę stanu otwarcia. Pomieszczenie będzie nagrzewane tylko gdy jest taka potrzeba.
 • Przekaźnik - umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia, które będzie sterowane zależnie od aktualnego algorytmu pracy. Dane urządzenie grzewcze nie będzie niepotrzebnie pracowało po nagrzaniu pomieszczenia.
 • Czujnik otwarcia - pozwala na efektywne zarządzanie ogrzewaniem, w przypadku stanu aktywnego potrzeba grzania zostanie zignorowana. Pozwoli to na wzrost oszczędności dzięki uniknięciu bezcelowej pracy urządzenia grzewczego.
 • Wejście dwustanowe - umożliwia zarządzanie ogrzewaniem z wykorzystaniem urządzeń zewnętrznych, w przypadku stanu nieaktywnego, potrzeba grzania zostanie zignorowana.
 • Przycisk Konfiguruj termostaty przenosi z powrotem do edycji wirtualnych termostatów. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Dalej.

Kreator automatycznie tworzy wirtualne styki, do których przypisuje wszystkie termostaty i wolny styk pompy oraz styk beznapięciowy. Przypisane styki będą się włączać, jeśli jeden z przypisanych termostatów będzie mieć potrzebę grzania. Utworzone wirtualne styki można edytować klikając ikonę .

 • Kliknij przycisk Zakończ kreator.

Przy pomocy kreatora ogrzewania dla PS-10/PS-10m, utworzyliśmy pomieszczenia, wirtualne termostaty oraz wirtualne styki. Pomieszczenia zapewniają łatwy dostęp do wybranej grupy urządzeń, ułatwiając zarządzanie temperaturą w poszczególnych strefach. Wirtualne termostaty automatycznie wykrywają potrzebę ogrzewania w danym pomieszczeniu, opierając się na zadanych temperaturach. Wirtualne styki natomiast reagują na sygnały z wirtualnych termostatów i sterują odpowiednimi elementami systemu grzewczego, włączając lub wyłączając ogrzewanie w danym pomieszczeniu.

Sugerowane produkty

PS-10 230
Sterownik zaworów termostatycznych PS-10 230
PS-10 230
PS-10m 230
Sterownik zaworów termostatycznych PS-10m 230
PS-10m 230

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy