Jakie wymagania powinny spełniać kotłownie na gaz płynny i olej opałowy?

Porady   |   Prawo   |   01.09.2015

Ogrzewanie to chyba najczęściej i najdokładniej analizowanym element domowych instalacji. Decydując się na określony rodzaj paliwa, które posłuży do ogrzewania domu, musimy dobrać odpowiedni kocioł, a także urządzić naszą kotłownię tak, by była zgodna z przepisami prawa budowlanego. Jakim wymaganiom musimy sprostać, aby w naszym domu mógł znaleźć się kocioł na gaz płynny lub olej opałowy?

Kotłowania na gaz płynny

Kocioł przeznaczony na paliwo, jakim jest gaz musi być zamontowany w pomieszczeniu, które nie będzie miejscem stałego przebywania domowników. Wyjątek stanowią jedynie kotły, których komora spalania jest zamknięta – takie urządzenia mogą być umieszczone w częściach mieszkalnych.

Montaż kotła na gaz płynny możliwy jest jedynie w kotłowni, której poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu gruntu. Ma to istotne znaczenie, gdyż gaz płynny jest cięższy od powietrza i w przypadku awarii będzie zbierał się przy podłodze. Kolejnym warunkiem jest to, że otwór wentylacji nawiewnej musi być większy niż 200 cm² oraz wykonany równo z podłogą. Należy również pamiętać o tym, że w pomieszczeniach nie mogą znajdować się otwory kanalizacyjne oraz odpływowe. Wymiar przekroju przewodu odprowadzającego spaliny nie może być mniejszy niż 14x14cm. Wysokość komina powinna zapewniać wymagany przez producenta kotła ciąg. W pomieszczeniu z kotłem gazowym powinno znajdować się również doprowadzenie wody umożliwiające napełnienie instalacji, a także odpływ wody.

Kotłowania na olej opałowy

Kotły kondensacyjne na paliwo olejowe do 30kW muszą być instalowane w miejscach, które nie są przeznaczone do stałego pobytu ludzi. W specjalnie wydzielonych pomieszczeniach technicznych można postawić zbiornik oleju o objętości nie większej niż 1 m3. Jego odległość od kotła nie powinna być mniejsza niż 1 m. Dodatkowo, kocioł powinien być zabudowany w szczelnej wannie, wychwytującej olej opałowy.

Wysokość pomieszczenia nie może być niższa niż 220 centymetrów. Kocioł musi być usadowiony w takiej odległości od ścian, aby był możliwy dostęp do wszystkich jego części, wymagających obsługi, konserwacji oraz czyszczenia. Podłoga i ściana przylegające do kotła powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Ściany wewnętrzne i strop w takim pomieszczeniu muszą posiadać klasę odporności El60, natomiast drzwi i inne zamknięcia El30. Oznacza to, że powinny być odporne na ogień przez 60 oraz 30 minut.

Dobrze wykonana kotłownia to gwarancja bezpieczeństwa dla domu, a przede wszystkim dla jego domowników. Nie ulega wątpliwości, że prawidłową kotłownie najlepiej projektować od zera, jednak nie przekreśla to możliwości przebudowy kotłowni w taki sposób, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Oceń lub podziel się

Zapisz się do newslettera

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Twój komentarz

- pole wymagane

Komentarze

Brak komentarzy