Najbardziej innowacyjne urządzenia firmy TECH Sterowniki

Nasze produkty   |   TECH   |   03.02.2017


W aktualnej ofercie firmy TECH Sterowniki dostępne są urządzenia do zarządzania wszelkimi typami urządzeń grzewczych, kominkami oraz wieloma innymi urządzeniami. Wraz ze wzrostem liczby modeli sterowników nastąpiła również ich rozbudowa o nowe funkcje i właściwości, dzięki którym zarządzanie temperaturą jest jeszcze łatwiejsze i bardziej ekonomiczne. Poniżej prezentujemy najbardziej innowacyjne urządzenia firmy TECH Sterowniki. Jakie możliwości dają swoim właścicielom? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

1. Sterowniki do instalacji: ST-407n, ST-408n, ST-409n

Sterowniki do instalacji

Sterowniki do instalacji to wielofunkcyjne urządzenia przeznaczone do zarządzania kilkoma źródłami ciepła. Optymalizują one pracę wszystkich urządzeń zsynchronizowanych w systemie, umożliwiają sterowanie zaworami mieszającymi wraz z pompami i pompą CWU. Najbardziej rozbudowane możliwości daje model ST-407n przystosowany do obsługi trzech zaworów mieszających oraz pompy solarnej (ST-408n – obsługa dwóch zaworów mieszających, ST-409n – obsługa trzech zaworów mieszających). Każde z wymienionych urządzeń posiada opcję sterowania tygodniowego (w przypadku, gdy urządzenie jest podpięte do styku dodatkowego, działa ono zgodnie z harmonogramem tygodniowym).

 

W standardzie dostępne są dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane i dwa wyjścia napięciowe konfigurowane. Za pomocą wejść beznapięciowych możliwe jest uruchamianie urządzeń grzewczych. Do styków dodatkowych można podłączyć różne urządzenia jak pompa C.O., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, bufor itd. Instalacja może działać w trzech trybach: priorytet bojlera, pompy równoległe oraz tryb letni.

 

Dodatkowe funkcje: sterowanie dwoma dodatkowymi zaworami mieszającymi za pomocą modułów ST-431n, aktualizacja oprogramowania przez port USB, współpraca z trzema regulatorami z komunikacją tradycyjną oraz jednym regulatorem pokojowym wyposażonym w komunikację RS.

 

Moduł GSM/ETHERNET: możliwość podłączenia do urządzenia modułu ST-65 GSM oraz ST-500 Ethernet poprzez złącze RS.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: Urządzenia przystosowane do montażu przewodowego.

 

Wygląd wizualny: duży, czytelny wyświetlacz LCD. W zależności od preferencji użytkownika na ekranie głównym wyświetlany jest przekrój domu lub widok paneli.

2. Sterowniki do zarządzania ogrzewaniem podłogowym seria 5, 6, 7, 8

Sterowniki do zarządzania ogrzewaniem podłogowym

W ofercie firmy TECH Sterowniki znajdują się cztery przystosowane do pracy w złożonych systemach grzewczych, urządzenia do zarządzania ogrzewaniem podłogowym. Każde z urządzeń umożliwia dowolne zarządzanie temperaturą aż w 8 strefach grzewczych przy pomocy czujników lub regulatorów (w zależności od modelu sterownika). Sterowniki zaworów termostatycznych zarządzają siłownikami na podstawie sygnału otrzymanego z regulatorów pokojowych (w zależności od modelu, maksymalnie 22 siłowniki termostatyczne). Sterowniki główne posiadają również styk beznapięciowy przeznaczony jest do sterowania urządzeniem grzewczym.

 

Dodatkowe funkcje: w serii: 6, 7 i 8 dostępne są specjalne panele kontrolne ((M-6, M-7, M-8), które umożliwiają sterowanie podrzędnymi regulatorami pokojowymi. Do listwy L-6,L-7 i L-8 można podłączyć moduł zaworu ST-431n. W przypadku serii 8 istnieje możliwość sterowania bezprzewodowymi siłownikami STT-868.

 

Moduł GSM/ETHERNET: sterownik serii 7 i 8 można połączyć z modułem internetowym ST-507 lub WiFi RS i dzięki temu zdalnie kontrolować i obsługiwać obiegi.Obydwa moduły (WiFi RS oraz ST-507) umożliwiają zarządzanie systemem z poziomu aplikacji webowej emodul.eu.Inny jest jedynie sposób komunikacji urządzeń. Moduł internetowy WiFi RS korzysta z łączności bezprzewodowej WiFi, a ST-507 wymaga podłączenia do routera internetowego za pomocą kabla sieciowego.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: w ofercie dostępne są dwa systemy przewodowe: seria 5 i 7 oraz dwa bezprzewodowe: seria 6 i 8. W systemach bezprzewodowych wymiana danych polega na przekazywaniu informacji drogą radiową między regulatorem a odbiornikiem (listwą).

 

Wygląd wizualny: do wyboru dwa widoki ekranu: ekran główny prezentujący dane na temat poszczególnych stref lub ekran zaworu mieszającego przedstawiający informacje o parametrach pracy zaworu mieszającego. Sterowanie następuje za pomocą przycisków zlokalizowanych obok wyświetlacza, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub przez stronę emodul.eu.

3. WiFi 8S + aplikacja emodul.eu

WiFi 8S + aplikacja emodul.eu

Sterownik WiFi 8S to internetowe, bezprzewodowe urządzenie przeznaczone do obsługi bezprzewodowych siłowników elektrycznych STT-868. Edycja temperatur jest możliwa dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury i jednemu czujnikowi przewodowemu C-7p. Urządzenie umożliwia edycję temperatury zadanej aż w 8 strefach grzewczych. Utrzymywanie temperatury na stałym poziomie następuje przy pomocy bezprzewodowych siłowników rozmieszczonych w 8 pomieszczeniach.

 

Dodatkowe funkcje: dodatkowy styk do załączania i wyłączania urządzenia grzewczego (np. pieca gazowego), możliwość podłączenia 8 bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulatorów: R-8 b lub R-8 z, aktualizacja oprogramowania przez port USB, możliwość podłączenie do 6 sztuk bezprzewodowych siłowników elektrycznych STT-868 oraz przypisania każdej ze stref indywidualnego trybu pracy (stała temperatura, ograniczenie czasu lub wybór jednego z 6 różnych harmonogramów pracy), obsługa bezprzewodowego czujnika zewnętrznego C-8 zr.

 

Moduł GSM/ETHERNET: sterownik posiada wbudowany moduł internetowy umożliwiający nadzór pracy instalacji przez Internet.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: urządzenie komunikuje się z siłownikami bezprzewodowo.

 

Temperaturę w 8 strefach grzewczych można kontrolować za pomocą specjalnej aplikacji emodul.eu. Umożliwia ona edycję poziomu temperatury w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu, a także kontrolę zmian za pomocą specjalnych wykresów temperatur.

 

Wygląd wizualny: niewielkich rozmiarów sterownik z czytelnym wyświetlaczem umożliwiającym szybkie sprawdzenie temperatury w każdej z 8 stref grzewczych.

4. WiFi RS + aplikacja emodul.pl

WiFi RS + aplikacja emodul.pl

WiFi RS to moduł internetowy umożliwiający zdalną kontrolę pracy kotła przez Internet. Użytkownik modułu sprawuje pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami instalacji kotła. Można dokonać podglądu historii temperatur generując wykresy, czy sprawdzić historię alarmów sterownika.

 

Dodatkowe funkcje: o tym jakie możliwości będzie posiadał ten sterownik zależy od rodzaju i oprogramowania sterownika głównego.

 

Moduł GSM/ETHERNET: moduł Ethernet może pracować zarówno ze starszymi, jak i z nowszymi modelami sterowników głównych.W przypadku starszych modeli sterowników strona działa na dawnym interfejsie. Z jednego konta na stronie emodul.pl można obsługiwać kilka różnych modułów WiFi.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: urządzenie przystosowane do montażu przewodowego. Moduł należy podłączyć do sterownika głównego za pomocą kabla RS.

 

Z jednego konta na stronie emodul.pl można obsługiwać kilka różnych modułów WiFi. Aplikacja pozwala w sposób szybki i intuicyjny zdalnie obsługiwać kocioł i inne instalacje grzewcze (np. solarną, rekuperację). W zależności od tego iloma i jakimi urządzeniami chcemy zarządzać, do konta można przypisać dowolną liczbę modułów. Obsługa wszystkich urządzeń jest zintegrowana do jednego systemu, dzięki któremu możemy kontrolować i zmieniać wszystkie parametry pracy.
Z poziomu aplikacji użytkownik może edytować parametry sterownika głównego czy dokonywać podglądu wykresu temperatur z różnych okresów: dzień, tydzień czy miesiąc.

 

Moduł ST-505 współpracuje ze sterownikami firmy TECH, wyposażonymi w komunikację RS oraz posiadającymi odpowiednie oprogramowanie.

 

Wygląd wizualny: w zakładce „Home” wyświetlane są informacje o aktualnym stanie kolejnych urządzeń w instalacji. Klikając w nie możemy zmienić nastawy pracy.

5. Sterowniki pelletowe dwumodułowe 

Sterowniki pelletowe dwumodułowe

ST-979 to urządzenie przeznaczone do kotłów pelletowych, wyposażonych w podajnik oraz wentylator nadmuchowy.

 

Rozbudowane oprogramowanie pozwala na realizację szeregu funkcji jak: sterowanie zapalarką, podajnikiem oraz podajnikiem wewnętrznym, rusztem, odpopielaczem, wentylatorem nadmuchowym, pompą centralnego ogrzewania, dwoma zaworami mieszającymi, pompą C.W.U., pompami dodatkowymi.

 

Praca sterownika jest dodatkowo uzależniona od odczytu z sondy LAMBDA, która przesyła do urządzenia informację o zawartości tlenu w spalinach, na podstawie której oceniana jest jakość procesu spalania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości następuje korekta pracy wentylatora oraz ilości podawanego paliwa.

 

Sterownik może współpracować z regulatorem pokojowym (z komunikacją tradycyjną) lub wyposażonymi w komunikację RS.

 

Dodatkowe funkcje: możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (ST-431N), co umożliwia obsługę dwóch kolejnych zaworów.

 

Moduł GSM/ETHERNET: możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM oraz modułu ST-505 Ethernet lub WiFi RS i sterowania instalacją za pomocą aplikacji emodul.eu.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: urządzenie przeznaczone do montażu przewodowego.

 

Wygląd wizualny: Estetyczny sterownik z dużym, kolorowym wyświetlaczem. Obsługa urządzenia następuje za pomocą przycisków dotykowych.

6. STT-868 

STT-868

STT-868 to bezprzewodowe siłowniki elektryczne przeznaczone do montażu na grzejnikach. Po konfiguracji z urządzeniem sterującym termostat elektroniczny umożliwia utrzymanie temperatury na stałym poziomie w danym pomieszczeniu.

 

Dodatkowe możliwości: W zależności od wybranego urządzenia sterującego.

 

Do zarządzania siłownikami w ofercie firmy TECH dostępne są aż cztery różne rozwiązania do wyboru:

  • bezprzewodowy regulator ST-2807 z dużym, kolorowym ekranem dotykowym (może pracować według jednego z sześciu różnych trybów pracy).
  • bezprzewodowy regulator ST-8S – sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. System można rozbudować dodatkowo o 7 bezprzewodowych czujników C-8r lub regulatorów pokojowych R-8b lub R-8z. To regulator nadrzędny, umożliwiający edycję parametrów wszystkich stref niezależnie od zastosowanego w nich regulatora czy czujnika pokojowego.
  • bezprzewodowy regulator WiFi 8S – edycja parametrów odbywa się za pomocą wbudowanego czujnika temperatury, jednego czujnika przewodowego oraz opcjonalnie dodatkowych 6 bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulatorów pokojowych R-8 b lub R-8 z.
  • bezprzewodowy sterownik siłowników termostatycznych (L-8) – umożliwia zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i podłogowym.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: Siłownik przeznaczony jest do bezprzewodowego montażu na grzejnikach. Komunikacja pomiędzy siłownikiem a urządzeniem sterującym również odbywa się bezprzewodowo.

 

Moduł GSM/ETHERNET: Sterownik WiFi 8S posiada wbudowany moduł internetowy.

 

Wygląd wizualny: STT-868 to niewielkich rozmiarów, estetycznie wyglądający siłownik, dostępny w kolorze białym, szarym lub grafitowym.

7. Regulator pokojowy dwustanowy ST-294

Regulator pokojowy dwustanowy ST-294

Regulator może być wykorzystywany do sterowania zarówno urządzeniem grzewczym, jak i piecem gazowym, olejowym czy elektrycznym.

 

Regulator utrzymuje zadaną temperaturę w mieszkaniu, przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego lub chłodzącego (rozwarcie styku z informacją o osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia do wymaganej wartości). Urządzenie w wersji przewodowej ma wbudowany styk beznapięciowy, a z urządzeniem grzewczym komunikuje się przez dwużyłowy kabel.

 

Dużym atutem regulatora jest bardzo atrakcyjna cena w stosunku do oferowanej, wysokiej jakości urządzenia.

 

Przewodowe/bezprzewodowe: Regulator dostępny zarówno w wersji przewodowej: ST-294v1, jak i bezprzewodowej: ST-294v2. W wersji bezprzewodowej urządzenie przesyła polecenie zwarcia/rozwarcia za pomocą sygnału radiowego do modułu ST-290M, który jest połączony z urządzeniem grzewczym.

 

Wygląd wizualny: Regulator dostępny w kolorze czarnym lub białym, posiada ledowy wyświetlacz, na którym prezentowana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu. Naciśnięcie przycisku PLUS lub MINUS powoduje automatyczne przejście do edycji zadanej temperatury.

Sterowanie temperaturą coraz wygodniejsze

Wysokiej jakości specjaliści pracujący w firmie oraz nowoczesny sprzęt to dwa główne czynniki wpływające na to, że urządzenia firmy TECH są coraz bardziej innowacyjne, co przekłada się w linii prostej na dobre wyniki sprzedażowe. W roku 2015 firma TECH Sterowniki sprzedała aż o 16% więcej urządzeń niż w roku 2014, a w roku 2016 aż o 24% więcej niż w roku 2015. Wielotorowy rozwój firmy prowadzi z jednej strony do zwiększenia funkcjonalności urządzeń, a z drugiej przyczynia się do ich bardziej estetycznego wyglądu. W 2017 roku podobnie jak w latach poprzednich trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, by jak najlepiej dopasować urządzenia do wymagań użytkowników.

 

 

Wszystkim naszym klientom dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji o naszych produktach!

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?


Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!Twój komentarzKomentarze

Brak komentarzy