Instrukcja instalacji oprogramowania

UWAGA: INSTALACJA NOWEGO OPROGRAMOWANIA SPOWODUJE PRZYWRÓCENIE WSZYSTKICH USTAWIEŃ DO FABRYCZNYCH. PRZED INSTALACJĄ NALEŻY SPISAĆ USTAWIENIA I WPROWADZIĆ JE NA NOWO PO UKOŃCZONEJ INSTALACJI.

 

Procedura:

 

 

 1. Skopiować pobrany plik instalatora do głównego katalogu pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32. Nie zmieniać nazwy pliku.
 2. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Jeżeli nie posiada ono wyłącznika, odłączyć od źródła zasilania.
 3. Włożyć pendrive'a do portu USB urządzenia (w przypadku niektórych urządzeń ze względu na zastosowany port MicroUSB konieczne jest użycie pendrive'a / adaptera MicroUSB).
 4. Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Jeżeli nie posiada ono wyłącznika, podłączyć do źródła zasilania. Postęp instalacji będzie widoczny na wyświetlaczu. Po ukończonej instalacji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
 5. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wyjąć pendrive'a z portu USB.

 

 

 Skopiować pobrany plik instalatora do głównego katalogu pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32. Nie zmieniać nazwy pliku.

 1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
 2. Włożyć pendrive'a do portu USB urządzenia.
 3. Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym, jednocześnie trzymając wciśnięte pokrętło i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego lub pojawieniu się ekranu postępu instalacji zwolnić pokrętło. Po ukończonej instalacji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
 4. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wyjąć pendrive'a z portu USB.

 

 

 1. Skopiować pobrany plik instalatora do głównego katalogu pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32. Nie zmieniać nazwy pliku.
 2. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
 3. Włożyć pendrive'a do portu USB urządzenia (w przypadku listew ze względu na zastosowany port MicroUSB konieczne jest użycie pendrive'a / adaptera MicroUSB).
 4. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania, jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk EXIT i po pojawieniu się ekranu postępu instalacji zwolnić przycisk. Po ukończonej instalacji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
 5. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wyjąć pendrive'a z portu USB.

 

W przypadku niepowodzenia operacji:

 

 1. Sformatować ponownie pendrive’a w systemie FAT32 i ponownie skopiować plik instalatora do katalogu głównego. Upewnić się, czy nazwa pliku nie została zmieniona.
 2. Wykonać procedurę opisaną w pkt. 1 przy zastosowaniu innego pendrive'a.