Formularz Rekrutacyjny

Formularz Rekrutacyjny

Rodzaj stanowiska

Imię

Nazwisko

Adres (Ulica, Nr):

Kod pocztowy:

Miasto:

Wiek:

Edukacja
Obecne zajęcie
Doświadczenie zawodowe
Znajomość języków obcych:
Parę zdań o sobie
Kontakt(tel, gg, skype):
Email:
Termini dyspozycyjności:
Zdjęcie:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)