Podlahové vykurovanie WiFi RS

MODUL WIFI - INTERNET

 • Popis produktu

Moduł WiFi RS

 

Funkcie:

 • diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov ventilov
 • úprava zadaných teplôt v každej zóne
 • možnosť výberu týždenných harmonogramov
 • zobrazenie histórie teplôt každej zóny
 • prispôsobenie vzhľadu hlavného displeja regulácie vlastným potrebám
 • mailová informácia o alarmoch
 • Spojenie s internetom prostredníctvom WiFi.

 

Aplikácia eModul.eu je k dispozícii na stiahnutie:

 

Funkcie pri spolupráci s ostatnými (staršími) reguláciami:

login pre panel – www.zdalnie.techsterowniki.pl

 • vzdialená kontrola prevádzky kotla internetom
 • grafický interfejs s animáciou na displeji domáceho počítača
 • možnosť zmien nastavených teplôt zmiešavacích okruhov a TÚV
 • možnosť zmien nastavených teplôt na bytovom termostate RS
 • náhľad teplôt na snímače
 • história teplôt
 • náhľad na históriu a druh alarmu
 • verzia pre zariadenia Android k dispozícii z Google Play

Rozšírenie

Hlavná regulácia

CS-L-7

CS-L-7

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)