Temperatura załączenia pomp

Temperatura załączenia pomp – temperatura, przy której nastąpi automatyczne załączenie pomp.