Despre PID

Despre PID

Controlere TECH pot fi împărţite în trei grupe în funcţie de tipul semnalului de ieşire care controleaza debitul de aer:

  • Regulatoare cu un semnal de ieşire non-continuu (două stări – on/ off) – ventilatorul este oprit după ce este atinsă temperatura setată la cazan, odată cu scăderea temperaturii sub valoarea setată, plus histerezisul, controlerul porneşte din nou ventilatorul. Este posibil să se regleze debitul prin controler. Dezavantajul acestui tip de reglare este variaţia temperaturii în jurul valorii setate. În practică, acest lucru nu are o mare importanţă în cazul unei inerţii termice ridicate a instalaţiei (clădire încălzită).
  • Regulatoare cu un semnal de ieşire non-continuu (două stări-on/ off), plus ajustare Sigma. Atunci când temperatura pe cazan atinge valoarea setată, controlerul reduce treptat turaţia ventilatorului, iar debitul de aer este oprit după ce a fost atinsă temperatura setată. Scăderea temperaturii sub valoarea reglată, activează ventilatorul, iniţial la o treaptă inferioară de viteză. Dacă temperatura este încă în scădere, controlerul creşte treptat rotaţia ventilatorului. Variaţia în jurul valorii setate are loc într-o manieră mai blândă. Timpul de reglaj este mai mic. Desigur, acest lucru depinde şi de dinamica termică a instalaţiei.
  • Regulatoare cu un semnal de ieşire continuu zPID (folosind algoritmul de reglare PID). Debitul de aer în aceste controlere se calculează pe baza măsurării temperaturii cazanului şi a temperaturii gazelor arse măsurate la evacuare cazanului. Ventilatorul funcţionează în mod continuu în timp şi debitul de aer depinde direct de temperatura măsurată a cazanului, temperatura gazelor de ardere, şi diferenţa dintre aceşti parametrii şi valorile lor stabilite. Avantajele utilizării unui controler zPID sunt menţinerea stabilă a temperaturii setate fără nici un control şi fără oscilaţii. Căldura nu este pierdută inutil prin horn. Economiile de ardere a combustibilului pot varia până la cel mult de 10%. Este important să se instaleze ventilatorul corespunzător.
    Rezultatele testelor efectuate pe un cazan cu încărcare cu ajutorul unui controler cu un semnal de ieşire discontinuu (on/ off), precum şi cu un controler zPID sunt prezentate mai jos.

    Diagrama funcţionării unui cazan cu un controler ST-81

    diagrama-81

Un controler EU-81 cu histerezis de 2°C. Variaţiile în jurul valorii setate, tipice pentru ajustarea în cazul unui controler cu un semnal de ieşire discontinuu. În cazul în care cazanul reacţionează la schimbări de temperatură prea lent, abaterea (în sus sau în jos) în comparaţie cu valoarea setată poate fi prea mare. Negarea aplicării acestui control în cazanele de încălzire ar fi o exagerare. În cele mai multe cazuri, aceste controlere pot realiza încălzirea clădirilor bine izolate, iar precizia de menţinere a temperaturii setate este satisfăcătoare.

Diagrama funcţionării unui cazan echipat cu un controler ST-81 zPID

diagrama-81-zpid

Controlerul EU-81 zPID. Prima reglare are loc la pornirea focului în cazan şi poate fi văzută în diagramă. Apoi, controlerul se ocupa foarte bine de menţinerea temperaturii setate pe cazan. Ajustarea este lină, temperatura măsurată rămâne la nivelul stabilit, în ciuda instabilităţii factorilor ajustării, şi anume cazanul de încălzire şi clădirea încălzită. Curba de sub temperatura de tur şi retur prezintă temperatura gazelor arse măsurată la evacuarea cazanului. Acesta este al doilea parametru de bază utilizat pentru reglarea, în afară de temperatura setată.