2 edycja ZAKOŃCZONA

1 x nagroda główna nintendo Switch

  1 edycja ZAKOŃCZONA

1 x nagroda główna BUGATTI CHIRON

NAGRODA SPECJALNA

Na koniec bonus!
Nagroda specjalna przyznawana dla najlepszej pracy za wszystkie edycje konkursu

1 x NAGRODA specjalna Zestaw sterowników
firmy tech

Dopasowany zestaw
sterowników firmy Tech,
gwarantujący min. 20% oszczędności

zasady

1
ZRÓB ZDJĘCIE LUB NAGRAJ FILMIK

Z PRODUKTAMI TECH STEROWNIKI

2
ZGŁOŚ ZDJĘCIE LUB FILMIK

3
sPRAWDZAJ WYNIKI

I CIESZ SIĘ NAGRODAMI

weź udział

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych na potrzeby konkursu "Mój sposób na ciepło w domu to..." oraz w związku z wydaniem nagrody, przez administratora danych - TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Wieprzu, adres: ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem oraz prawie do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Wieprzu, adres: ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz jako administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych, handlowych oraz w celu statystyki handlowej. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a przez Administratora Danych Osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, jak również o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.