Montaż elektrofiltrów – nowoczesny sposób na ograniczenie emisji pyłów

Sterowniki specjalistyczne   |   TECH   |   09.06.2016


Większość osób myśląc o ogrzewaniu w swoim domu, zwraca przede wszystkim uwagę na to, by paliwo było tanie i wydajne. Niższa cena to najczęściej jednak także niższa jakość, co z kolei przekłada się na szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie niebezpieczne są zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości do 40 metrów nad ziemią. W rankingu dotyczącym poziomu zanieczyszczeń powietrza, w UE przoduje Polska. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 7 polskich miast, na czele z Żywcem. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają działania zapobiegawcze.

Zatrważające wyniki badań

Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm: większość mieszkańców na całym świecie jest narażona na przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza. W raporcie opublikowanym w maju tego roku przez WHO zaprezentowano pomiary jakości powietrza dla 3 tys. miast w 103 krajach na całym świecie. Uwzględniono w nim poziom pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Z podanych statystyk wynika, że aż w 80% miast na świecie dopuszczalna norma zapylenia została przekroczona. W Unii Europejskiej listę otwiera Żywiec, gdzie stężenie pyłów o średnicy 2,5 mikrograma (PM2,5) wynosi aż 43ug/m³, przy czym dopuszczalna norma wynosi 10 ug/m³. Innymi słowy graniczna wartość została przekroczona aż czterokrotnie.

 

Poniższy wykres obrazuje 10 polskich miast, w których jakość powietrza jest zdecydowanie najgorsza. Aż 7 z wymienionych znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Unii Europejskiej.

elektrofiltrpng

Przyczyny powstania zanieczyszczeń i sposoby przeciwdziałania

Choć przyczyn powstania smogu jest wiele to za najpoważniejszą uznaje się niską emisję. Jest ona przede wszystkim wynikiem ogrzewania domów z wykorzystaniem wątpliwej jakości węgla czy takich produktów węglowych jak muł i flot węglowy, śmieci itp. Za zły stan powietrza odpowiadają również piece i kotły o przestarzałej konstrukcji, które nie spełniają standardów emisyjnych. W dużym stopniu do powstania szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń przyczynia się także ruch uliczny, zakłady przemysłowe i elektrociepłownie.

 

Niebezpieczne stężenie pyłów jest powodem wielu groźnych chorób układu krążenia, oddechowego czy odpornościowego. Powstaje zatem pytanie: jak poprawić jakość powietrza? Przełomem może być tylko wprowadzenie rozwiązań systemowych.

 

Jednym z nich jest ustawa antysmogowa, którą w ubiegłym roku podpisał prezydent. Technicznie to poprawka do art. 96 w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. W praktyce uprawnia ona władze lokalne do wprowadzenia na swoim terenie norm technicznych, emisyjnych i jakościowych odnośnie instalacji grzewczych i spalania paliw. Jako że problem niskiej emisji tkwi nie tyle w samym surowcu, ale jakości paliwa, mieszkańcy zagrożonych terenów nie muszą wymieniać kotłów i instalacji czy rezygnować z ogrzewania węglem lub drewnem, ale mogą skorzystać z bardziej ekonomicznego rozwiązania: zainstalować elektrofiltry, czyli systemy ograniczające emisję pyłu i zanieczyszczeń.

Czym jest elektrofiltr?

Elektrofiltr jest rozwiązaniem, które pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. To urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach montowane w układzie odprowadzania spalin, które może z powodzeniem ograniczyć emisję pyłu oraz toksycznych zanieczyszczeń. Działanie urządzenia opiera się na wytworzeniu wysokiego napięcia (przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu) na elektrodzie umieszczonej w strumieniu spalin. Ładunki elektryczne przekazane drobinom pyłu sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia, gdzie dzięki sile elektrostatycznej zostaje trwale osadzony.

 

Warto pamiętać, że elektrofiltr nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji, szczególnie w przypadku urządzeń o nadmiernej emisyjności takich jak kotły zasypowe. Jednak jego wysoka skuteczność w połączeniu z kotłami z podajnikiem gwarantuje doskonały efekt ekologiczny. Montaż urządzenia niesie ze sobą szereg korzyści jak możliwość odpylania dużej ilości spalin w sposób ciągły, duża sprawność urządzenia, łatwy montaż czy niska cena w stosunku do oferowanej jakości. Jej skuteczność procentowo waha się od 50 do 90% wychwytywanych pyłów w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji.

 

Do niedawna elektrofiltry były wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle, a te dedykowane do instalacji spalania małej mocy pochodziły z importu. Dziś mamy w sprzedaży polskie urządzenie opracowane przez eksperta dr inż. Roberta Kubicę: elektrofiltr ST-360.

Innowacyjny produkt naszej firmy 

ST-360 to urządzenie niewielkich rozmiarów, które podlega montażowi w instalacji grzewczej i pomaga walczyć z wysoką emisją zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery. Elektrofiltr naszej firmy pracuje w czterech trybach pracy:

  1. Niezainicjowany: stan po włączeniu sterownika, w tym trybie sprawdzana jest aktualna temperatury spalin oraz obecności sygnału 50Hz, wykonywane są też pierwsze pomiary
  2. Stan czuwania: tryb, w którym sterownik oczekuje wzrostu temperatury mierzonej w kominie, w przypadku osiągnięcia wymaganych parametrów przechodzi w tryb pracy
  3. Praca: włącza się w momencie osiągnięcia określonej temperatury spalin zdefiniowanej dla pracy, napięcie podnoszone jest co zadany czas aż do osiągnięcia wskazanego napięcia
  4. Praca awaryjna: w tym trybie napięcie jest podnoszone powyżej tego, w którym wystąpiło przepięcie. W przypadku, gdy wygenerowane napięcie jest niewystarczające, by urządzenie pracowało prawidłowo – przechodzi w tryb alarmu.

Po zresetowaniu urządzenie wraca do stanu wyjściowego.

elektrofiltr-st-360png

Montaż elektrofiltrów szansą na czystsze powietrze 

Zanieczyszczenie powietrza to jedno z głównych przyczyn zagrożeń globalnych środowiska. Niepokojące wyniki badań dotyczące jakości powietrza w naszym kraju skłaniają do refleksji nad wprowadzeniem zmian, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Decydując się na zakup elektrofiltra każdy może realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swoim regionie i pomóc w kolejnych latach polskim miastom w opuszczeniu czołowych miejsc tej niechlubnej statystyki.

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?


Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!Twój komentarzKomentarze

- Sławek

Gdzie taki filtr można kupić?

Odpowiedz
- TECH Sterowniki

Zapraszamy do naszych dystrybutorów: https://www.techsterowniki.pl/dystrybucja