Analiza efektywności systemu SINUM – raport z badań na przykładzie domu studenckiegoBadania wspólnie z pracownikami AGH w Krakowie

Badania zostały przeprowadzone przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini we współpracy z Towarzystwem Geosynoptyków GEOS. Na podstawie przeprowadzonych badań powstał raport, który tutaj prezentujemy.

Najważniejsze wytyczne i informacje ogólne

W badaniu kluczowe było określenie efektywności systemu grzewczego, który został wyposażony w głowice grzejnikowe dostępne w systemie SINUM w stosunku do efektywności systemu zarządzanego z pomocą klasycznych, ręcznych głowic grzejnikowych.

Obszarem badania były dwa jednakowe piony grzewcze budynku Domu Studenckiego „Strumyk”. Czas realizacji wyniósł 13 tygodni – od 18.01.2021 do 18.04.2021 roku.

Przypomnijmy jeszcze, z czego dokładnie składa się bazowy system SINUM:

 • głowice grzejnikowe STT-868 lub STT 869 (do wyboru),
 • urządzenie nadrzędne do sterowania systemem (dostępne aktualnie modele to: WiFi 8S, WiFi 8S mini, ST-16S WiFi),
 • regulatory lub czujniki pokojowe.

Najważniejsze obszary badania

Przeprowadzone badania miały na celu określenie efektywności pracy automatycznego systemu do zarządzania ogrzewaniem grzejnikowym – SINUM. Na podstawie pomiarów udało się określić:

  1. Tygodniowe i sezonowe zużycie ciepła na dwóch tożsamych pionach grzewczych (na podstawie odczytów z ciepłomierzy).
  2. Temperaturę zewnętrzną powietrza z całego okresu analizy (na podstawie danych uzyskanych ze stacji pogodowej znajdującej się 500 m od budynku).
  3. Stopień otwarcia okien w danych pionach grzewczych (na bazie informacji z czujników otwarcia okien).
  4. Temperaturę w pomieszczeniach.
  5. Stopień otwarcia termostatycznych głowic grzejnikowych.

Zużycie energii w trakcie całego okresu analizy

Przebieg tygodniowego zużycia ciepła dla poszczególnych pionów grzewczych zestawiony ze średnią temperaturą powietrza atmosferycznego przedstawiono na wykresie poniżej. Największe zużycie energii miało miejsce, w czasie kiedy na zewnątrz było najchłodniej. Najmniejsze zużycie natomiast nastąpiło w trakcie okresów cieplejszych. W okresach z wyższymi temperaturami zewnętrznymi można zauważyć bardzo dużą oszczędność energii osiągniętą w pionie obsługiwanym przez system SINUM w stosunku do pionu porównawczego (wykres poniżej). W pionie grzewczym z zamontowanym systemem SINUM temperatura wynosiła średnio w granicach 22–23°C.

System Sinum

Stopień zużycia energii w zależności od stopnia otwarcia okna

W pionie porównawczym, gdzie nie było zamontowanych urządzeń sterowniczych, temperatura w pomieszczeniach była średnio o 1,5 stopnia wyższa. Przegrzanie pokoi w pionie porównawczym przekładało się na dłuższe czasy wietrzenia pomieszczeń (wyrażone współczynnikiem otwarcia okien). W pionie, gdzie zamontowano klasyczne głowice termostatyczne, ciepło do pomieszczenia było dostarczane pomimo otwartego okna. To z kolei miało swoje konsekwencje w postaci większego zużycia ciepła.

System Sinum

Realne oszczędności

Z zebranych danych jasno wynika, że montaż systemu SINUM przyczynił się do oszczędności ciepła na poziomie około 56%. Bardzo ważny wpływ na wynik miało wietrzenie pomieszczeń w trakcie działania systemu ogrzewania w pionie porównawczym. Pozostawianie przez dłuższy czas w pomieszczeniach w pełni otwartych, ręcznych głowic termostatycznych w czasie, kiedy otwarte były okna, generowało niepotrzebne straty ciepła. Kolejnym problemem zaobserwowanym w pionie porównawczym było przegrzewanie pokoi do temperatur powyżej osiąganego komfortu cieplnego. Dzięki wykorzystaniu automatyki SINUM problem udało się rozwiązać, co potwierdzają dane z pionu obsługiwanego przez system SINUM.

Dwa główne problemy rozwiązane dzięki montażowi systemu SINUM

   1. Przegrzewanie pomieszczeń – utrzymanie temperatury na odpowiednim, komfortowym poziomie było możliwe dzięki automatycznym głowicom grzejnikowym.
   2. Straty energii związane z wietrzeniem pomieszczeń – po zamontowaniu czujników otwarcia okna nastąpiła znaczna redukcja kosztów ogrzewania.

System Sinum

Oszczędności z systemem SINUM

Przeprowadzone badania jasno dowodzą, że wykorzystanie systemu SINUM w budynkach przynosi realne oszczędności w zakresie zużycia energii. Analiza wskaźników z okresu 13 tygodni (od stycznia do kwietnia bieżącego roku) jest tego potwierdzeniem. Z danych wynika, że uzyskane oszczędności osiągnęły poziom 55,8% w porównaniu z kosztami, które trzeba było ponieść w pomieszczeniach bez zainstalowanej automatyki.

System Sinum

Skuteczność potwierdzona realnymi badaniami

Montaż system SINUM to nowoczesne, a przede wszystkim skuteczne rozwiązanie problemów z przegrzewaniem pomieszczeń i wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Oszczędności można uzyskać instalując go w domu, w szkołach, hotelach czy innych pomieszczeniach komercyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania systemu, zajrzyj na stronę: https://www.techsterowniki.pl/sinum-business

Dziękujemy Dyrekcji oraz Pracownikom Miasteczka Studenckiego AGH za umożliwienie przeprowadzenia badań nad efektywnością systemu SINUM.

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?


Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!Twój komentarzKomentarze

Brak komentarzy