Zapytania ofertowe do „Kredyt na innowacje technologiczne”

Zapytania ofertowe do „Kredyt na innowacje technologiczne”

Firma TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. stara się o „Kredyt na innowacje technologiczne”

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 III oś priorytetowa:
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

 


Zobacz zapytania ofertowe