Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Spółka TECH STEROWNIKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.2.2.  Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest:


Automat do układania elementów SMD – 1 szt.

Elementy składowe :
1. Podajnik:
– Podajnik typu C 8 mm – 50 szt
– Podajnik typu C 12 mm – 15 szt
– Podajnik typu C 16 mm – 7 szt
– Podajnik typu C 32 mm – 3 szt
– Podajnik typu C 44 mm – 2 szt
– Podajnik wibracja – 1 szt
2. Tacka – 1 szt
3. Wózek na podajniki – 1 szt

Szczegółowe informacje do pobrania:  Zapytanie ofertowe nr 3/2016


Inspekcja optyczna Off Line – 1 szt.

Szczegółowe informacje do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/2016