Informacje dla klientów

Informacje dla klientów

Szanowni Państwo,

 

Wspólnicy Spółki TECH Paweł Jura, Janusz Master – spółka jawna podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej dokonując przekształcenia spółki w spółkę komandytową, w której funkcję komplementariusza pełni spółka TECH Sterowniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Dokładna treść informacji dostępna jest w załączniku: Informacja dla Klientów