Construction department

Construction department

Sławomir Fąferko – Technical Department Manager

faferko@techsterowniki.pl

 

Mariusz Gilwa – Designer

gliwa@techsterowniki.pl

 

Paweł Wnęczak – Electronic Engineer – Designer

wneczak@techsterowniki.pl

 

Krzysztof Łukasik – Specialist for Quality Control

lukasik@techsterowniki.pl

 

Grzegorz Piekiełko – Specialist for Technical Matters – designer

piekielko@techsterowniki.pl

 

Krzysztof Nowak – Specialist for Advertising – Graphic Artist

nowak@techsterowniki.pl

 

Anna Pomierny – User’s Manuals

anna.pomierny@techsterowniki.pl

 

Programming Department

Marcin Sporysz – Chief Programmer

sporysz@techsterowniki.pl

 

Janusz Wójcik – Programmer

wojcik@techsterowniki.pl

 

Damian Kwiatkowski – Programmer

kwiatkowski@techsterowniki.pl